Gemachtigde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Gemachtigde

Een gemachtigde is iemand die bevoegd is om u te vertegenwoordigen in een juridische procedure. Denk aan een advocaat, jurist van een rechtsbijstandsverzekering, familielid of kennis.

Verschillende regels voor het machtigen

Geschil met particulier of organisatie? 

Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig. Lees wanneer u welke mogelijkheden heeft en hoe het machtigen in zijn werk gaat.

Niet eens met beslissing van bestuursorgaan?

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig. Lees hoe u iemand machtigt.

 

Gedagvaard in een strafzaak?

Wordt u verdacht van een misdrijf of een overtreding? Of valt uw zaak onder het jeugdstrafrecht? In het strafrecht gelden verschillende regels voor gemachtigden. Lees wanneer machtigen wel en niet mogelijk is en hoe u een machtiging regelt.

Machtiging bewind of curatele aanvragen?

Bent u bewindvoerder of curator en wilt u grote financiële beslissingen nemen? Als betrokkene geen toestemming geeft, kunt u een machtiging aanvragen bij de kantonrechter. Voor steeds terugkerende lasten, zoals reiskosten, kan een doorlopende machtiging worden aangevraagd. 

Wat is een rechterlijke machtiging?

Iemand die als gevolg van een geestelijke stoornis een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving, kan verplicht worden opgenomen in een instelling op grond van de Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). In geval van onmiddellijk dreigend gevaar kan de burgemeester inbewaringstelling (ibs) gelasten. Als dat nodig is, vraagt de officier van justitie de rechtbank vervolgens een voortzetting van de inbewaringstelling uit te spreken op grond van een rechterlijke machtiging (rm).

 Veelgestelde vragen gemachtigde

>Alles uitklappen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum