Gemachtigde familierecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Gemachtigde > Gemachtigde familierecht

Bent u bewindvoerder of curator en wilt u grote financiële beslissingen nemen? Als betrokkene geen toestemming geeft, kunt u een machtiging aanvragen bij de kantonrechter. Voor steeds terugkerende lasten, zoals reiskosten, kan een doorlopende machtiging worden aangevraagd.

Machtiging bewind of curatele aanvragen

Bewind en curatele

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel instellen. Bewind is een financiële beschermingsmaatregel en alleen mogelijk bij meerderjarigen. De aanvraagprocedure voor bewind valt onder het civiel recht.

Is het nodig om de maatregel te vervangen naar curatele of mentorschap? U kunt een wijziging van de maatregel bewind aanvragen bij de kantonrechter.

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wel kan het verstandig zijn om juridisch advies te vragen over uw situatie, hulp bij het opstellen van stukken of bijstand tijdens de zitting.

Machtiging aanvragen

Bent u bewindvoerder of curator en wilt u voor de betrokkene een grote aankoop, verkoop of schenking doen, een lening sluiten of een schikking treffen over een geldvordering? Daarvoor heeft u toestemming van de betrokkene nodig. Wil of kan de betrokkene deze toestemming niet geven, dan kunt u aan de kantonrechter om een machtiging vragen door het machtigingsformulier in te dienen.


Ook kunt u als bewindvoerder of curator de kantonrechter verzoeken om een doorlopende machtiging voor steeds terugkerende lasten, zoals reiskosten. Dit is mogelijk vanaf het moment dat het bewind wordt ingesteld.

Mentorschap

Wanneer kunt u mentorschap aanvragen?

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, dan kan de kantonrechter mentorschap instellen. Deze beschermingsmaatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen. De aanvraag- en wijzigingsprocedure valt onder het civiel recht.

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wel kan het verstandig zijn om juridisch advies te vragen over uw situatie, hulp bij het opstellen van stukken of bijstand tijdens de zitting.

Geen machtiging nodig

Het aanvragen van een machtiging is hier niet van toepassing, omdat mentorschap een persoonlijke maatregel is, die gaat over niet-financiële belangen.

Een persoon die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam en mag zelf beslissen over financiële zaken.

 

 Veelgestelde vragen gemachtigde

>Alles uitklappen

Gemachtigde in andere rechtsgebieden

Voor elk rechtsgebied gelden andere regels voor het machtigen. 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum