Procedure vervangende toestemming

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Identiteitsbewijs kinderen

Ouders vragen voor hun kinderen een identiteitsbewijs aan. Soms geeft 1 van de gezaghebbende ouders geen toestemming. Of gaat 1 van de ouders er niet mee akkoord dat het kind met de andere ouder naar het buitenland reist. In dat geval kan de andere ouder of de gecertificeerde instelling vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter.

De procedure valt onder het civiele recht (burgerlijk recht). Voor vervangende toestemming identiteitsbewijs aanvragen is de hulp van een advocaat niet verplicht. Voor vervangende toestemming reizen naar het buitenland is het inschakelen van een advocaat wel verplicht.

Procedure vervangende toestemming

Vervangende toestemming reizen

Reist u als ouder alleen met een kind naar het buitenland?

Wil de andere ouder geen toestemming geven voor de reis? In dat geval kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen.

Alleen met minderjarige kinderen op vakantie, hoe werkt dat?

Jeugdrechter Susanne Tempel legt in onderstaande video uit welke papieren je nodig hebt en hoe je daar aan kunt komen. Ook vertelt ze hoe het werkt met het gezag over het kind en hoe je met een spoedprocedure in kort geding alsnog toestemming kunt krijgen om op reis te gaan.

Vervangende toestemming identiteitsbewijs aanvragen

Heeft u een identiteitsbewijs voor uw kind nodig en geeft de andere gezaghebbende ouder geen toestemming om dit document aan te vragen? U kunt een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming indienen bij de rechtbank.

Procedure vervangende toestemming

U kunt een procedure vervangende toestemming starten bij de rechtbank, zowel voor het aanvragen van een identiteitsbewijs als voor het reizen naar het buitenland.

>Alles uitklappen
 • Advocaat wel/niet verplicht 

  Start u een procedure vervangende toestemming voor het aanvragen van een identiteitsbewijs voor uw kind? U hoeft geen advocaat in te schakelen, het mag wel.

  Start u een procedure vervangende toestemming omdat u met uw kind naar het buitenland wilt reizen? U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Verzoekschrift

  U (of uw advocaat) start de procedure door een brief te schrijven. Hierin vraagt u de rechter of hij -in plaats van de andere ouder- toestemming wil geven voor het aanvragen van een identiteitsbewijs of het meenemen van het kind op reis naar het buitenland. Zo'n brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure.

  In het verzoekschrift legt u uit waarom u vervangende toestemming vraagt aan de rechter. U moet bij het verzoekschrift bepaalde documenten meesturen. Deze vraagt u eerst op bij de gemeente of de rechtbank.

  Op te vragen bij de gemeente

  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle belanghebbenden. Vaak zijn dit vader, moeder en kind. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Kopie (afschrift) van de geboorteakte van het kind.

  Op te vragen bij de rechtbank

  Uittreksel uit het gezagsregister, niet ouder dan 3 maanden.
  Daarnaast voegt u stukken toe die uw verzoek ondersteunen.  

  Opsturen

  U (of uw advocaat) stuurt het verzoekschrift en de documenten naar de rechtbank (Team Familie- en jeugdrecht) bij u in de buurt.

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank stuurt een brief naar de ouder die geen toestemming heeft verleend. In die brief staat dat u een procedure bent gestart.

 • De ouder die geen toestemming heeft verleend, krijgt de mogelijkheid om te reageren. Als verweerder kunt u tot aan de zitting een verweerschrift indienen. Hierin schrijft u waarom u geen toestemming heeft gegeven. Het is ook mogelijk om de rechter te vertellen wat uw standpunten zijn (verweer te voeren) tijdens de zitting.
 • Als verzoeker kunt u in het verzoekschrift aangegeven binnen welke termijn uw kind een identiteitsbewijs nodig heeft, dan wel van wanneer tot wanneer u met uw kind naar het buitenland wilt reizen. Beide gezaghebbende ouders krijgen een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U krijgt tijdens de zitting allebei de gelegenheid om vragen van de rechter te beantwoorden en uitleg te geven.

  Niet-openbaar

  Een zitting van familiezaken is niet openbaar. Dit betekent dat er tijdens de zitting geen publiek in de rechtszaal mag zijn.

 • Termijn uitspraak

  De rechter doet zo snel mogelijk uitspraak. Op de zitting vertelt de rechter wanneer de uitspraak (beschikking) gereed zal zijn. U krijgt de beschikking van de rechtbank in een brief thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt u de beschikking via uw advocaat.  

  Geen uitspraak

  Als beide gezaghebbende ouders het tijdens de zitting alsnog eens worden, is er geen vervangende toestemming van de rechter nodig. In dat geval doet de rechter geen uitspraak.

  Wel/geen vervangende toestemming

  De rechter kan wel of geen vervangende toestemming verlenen. In het geval u vervangende toestemming vraagt voor het reizen met uw kind naar het buitenland, kan het zo zijn dat de rechter alleen toestemming geeft voor een bepaalde periode en niet voor alle landen.  

  Niet eens met uitspraak rechter

  U kunt tegen de uitspraak van de rechter in beroep bij het gerechtshof.

   

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof dat in de beschikking staat vermeld. U heeft een advocaat nodig om hoger beroep in te stellen. Dit moet uw advocaat doen binnen 3 maanden nadat u de uitspraak (beschikking) heeft ontvangen. Meer over hoger beroep in familiezaak

  Als de rechter vervangende toestemming heeft verleend, mag de ouder direct een identiteitsbewijs aanvragen voor het kind. Ook als de andere ouder in hoger beroep gaat.

  Heeft de rechter vervangende toestemming verleend om naar het buitenland te reizen? Dan mag de ouder het kind direct mee op reis nemen, ongeacht ingesteld hoger beroep. Wel is de ouder verplicht om zich houden aan eventuele voorwaarden die de rechter heeft gesteld.

   

Kosten vervangende toestemming

Deze procedure kost geld. Als verzoeker betaalt u de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter (griffierecht).

Als verweerder betaalt u ook griffierecht als u een verweerschrift indient. Daarnaast betaalt u de kosten van een advocaat als u deze inschakelt. Mogelijk kunt u, afhankelijk van uw inkomen en vermogen, subsidie krijgen (rechtsbijstand.nl). Dit heet een toevoeging (rechtsbijstand.nl).

Doorlooptijd vervangende toestemming

De rechter weet dat het belangrijk is om uitsluitsel te geven over de vervangende toestemming. De zitting wordt zo snel mogelijk ingepland, maar door drukte kan het altijd wat langer duren. Zorg er daarom voor dat u uw verzoek op tijd indient. Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van de vervangende toestemming.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum