Procedure vervangende toestemming

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Identiteitsbewijs kinderen

Vervangende toestemming

Kinderen die een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) willen aanvragen hebben hiervoor toestemming van hun ouders nodig. Soms geeft 1 van de gezaghebbende ouders geen toestemming. In dat geval kan de andere ouder of de gezinsvoogdijinstelling vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter.

De procedure valt onder het civiel recht (burgerlijk recht). Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure vervangende toestemming

Heeft u een paspoort of identiteitskaart voor uw kind nodig en geeft de andere gezaghebbende ouder geen toestemming? U kunt een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming indienen bij de rechtbank.

 

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming in te dienen. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure.

  Verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u uiteen waarom en eventueel wanneer uw kind het paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig heeft.

  Mee te sturen stukken

  Op te vragen bij de gemeente
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle belanghebbenden.
   Vaak zijn dit vader, moeder en kind. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Afschrift van de geboorteakte van het kind.

  Op te vragen bij de rechtbank
  • Uittreksel uit het gezagsregister, niet ouder dan 3 maanden.


  Daarnaast voegt u stukken toe die uw verzoek ondersteunen.

  Opsturen

  U stuurt het verzoekschrift en de documenten naar het Team Familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Om te bepalen naar welke rechtbank u het verzoekschrift moet sturen, kijkt u naar de plaats waar u ingeschreven staat. Selecteer de rechtbank die deze plaats in het werkgebied heeft.
  Werkgebieden rechtbanken

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de ouder die geen toestemming heeft verleend, dat u een procedure bent gestart.

 • De ouder die geen toestemming heeft verleend, krijgt de mogelijkheid om te reageren. Als verweerder kunt u tot aan de zitting een verweerschrift indienen. Hierin schrijft u waarom u geen toestemming voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart heeft verleend. Het is ook mogelijk om mondeling uw standpunten te vertellen (verweer te voeren) tijdens de zitting.
 • Als verzoeker kunt u in het verzoekschrift aangegeven binnen welke termijn uw kind een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig heeft. De rechtbank houdt hier rekening mee bij de planning van de zitting. Beide gezaghebbende ouders krijgen een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  Het is verplicht om naar de zitting te komen. U krijgt tijdens de zitting beiden de gelegenheid om vragen van de rechter te beantwoorden en een mondelinge toelichting te geven.

  Niet-openbaar

  Een zitting van familiezaken is niet openbaar. Dit betekent dat er geen publiek tijdens de zitting aanwezig mag zijn.

 • Termijn uitspraak

  De rechter doet zo snel mogelijk uitspraak. Hierbij houdt hij rekening met de termijn waarop uw kind het paspoort of de identiteitskaart (ID-kaart)nodig heeft. U krijgt de uitspraak (beschikking) schriftelijk thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de beschikking.

  Geen uitspraak

  Als beide gezaghebbende ouders het tijdens de zitting alsnog eens worden, is er geen vervangende toestemming van de rechter nodig. In dat geval doet de rechter geen uitspraak.

  Wel/geen vervangende toestemming

  De rechter kan wel of geen vervangende toestemming verlenen. Het kan ook zijn dat hij toestemming verleent met een beperking in tijd of grenzen. Uw kind kan dan bijvoorbeeld een paspoort aanvragen voor de duur van 2 maanden of één dat alleen in Europa geldig is.

  Als de rechter vervangende toestemming heeft verleend, kan uw kind direct een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Ook als de andere ouder tegen de beslissing van de rechter in hoger beroep gaat.

  Niet eens met uitspraak rechter

  U kunt tegen de uitspraak van de rechter in beroep bij het gerechtshof.

   

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u hiertegen hoger beroep instellen bij het gerechtshof dat in de beschikking vermeld staat. Dit moet binnen 3 maanden gebeuren nadat u de uitspraak (beschikking) heeft ontvangen. Om hoger beroep in te stellen, heeft u een advocaat nodig.
  Meer over hoger beroep in familiezaak

  Als de rechter vervangende toestemming heeft verleend, kan uw kind direct een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Ook als u in hoger beroep gaat.

Kosten vervangende toestemming

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Beide partijen (ouders en/of de voogdijinstelling) betalen de kosten voor de behandeling van hun zaak door de rechter. Dat zijn griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten van een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd vervangende toestemming

Bij het indienen van het verzoek kunt u aangegeven wanneer uw kind het paspoort of de identiteitskaart (ID-kaart) nodig heeft. De rechtbank houdt hier rekening mee met de planning van de zitting en de uitspraak.

 

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt de procedure?

In het verzoekschrift kunt u zetten wanneer uw kind het identiteitsbewijs nodig heeft. De rechtbank houdt hier in de planning rekening mee. 

Wat kost de procedure?

U betaalt allebei griffierechten en eventueel de advocaatkosten. Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Kan ik voorkomen dat mijn ex vervangende toestemming krijgt?

Geef tijdens uw verweer aan waarom u niet wilt dat uw kind naar het buitenland gaat. De rechter neemt dit mee in zijn beslissing.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum