Kosten vervangende toestemming

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Identiteitsbewijs kinderen > Kosten vervangende toestemming

Vervangende toestemming

Kinderen die een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) willen aanvragen hebben hiervoor toestemming van hun ouders nodig. Soms geeft 1 van de gezaghebbende ouders geen toestemming. In dat geval kan de andere ouder of de gezinsvoogdijinstelling vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter.

De procedure valt onder het civiel recht (burgerlijk recht). Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten vervangende toestemming

Aan de procedure om vervangende toestemming te vragen, zijn kosten verbonden. Beide partijen (ouders en of voogdijinstelling) betalen de kosten voor de behandeling van hun zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten van een advocaat als u deze inschakelt.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

Tarieven 2018

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

 Proefberekening griffierechten 2018

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (een van de ouders) of rechtspersoon (gezinsvoogdijinstelling)?

Een van de oudersGezinsvoogdijinstelling

Vraag

Gaat het om een procedure bij de rechtbank of om hoger beroep bij het gerechtshof?

RechtbankGerechtshof

Vraag

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat?

JaNeeDat weet ik niet

Vraag

Gaat het om een procedure bij de rechtbank of om hoger beroep bij het gerechtshof?

RechtbankGerechtshof

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 318(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 79(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 291(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 626(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 726(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Wanneer de termijn ingaat, hangt af van de rol die u heeft:

 

Verzoeker (u bent de rechtszaak gestart)

De betalingstermijn geldt vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Verweerder (tegenpartij in de rechtszaak)

De betalingstermijn gaat in op het moment dat u een verweerschrift indient. 

 

Als u niet op tijd betaalt:

  • kan de rechtbank de zaak inhoudelijk niet in behandeling nemen
  • houdt de rechter geen rekening met uw verweer, hij wijst het verzoek toe


U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht binnen moet zijn, staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt de procedure?

In het verzoekschrift kunt u zetten wanneer uw kind het identiteitsbewijs nodig heeft. De rechtbank houdt hier in de planning rekening mee. 

Wat kost de procedure?

U betaalt allebei griffierechten en eventueel de advocaatkosten. Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Kan ik voorkomen dat mijn ex vervangende toestemming krijgt?

Geef tijdens uw verweer aan waarom u niet wilt dat uw kind naar het buitenland gaat. De rechter neemt dit mee in zijn beslissing.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum