Procedures letselschade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen? Als de veroorzaker van de schade aansprakelijkheid erkent, kunt u hem vragen uw schade te vergoeden. Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de rechter.

U kunt een deelgeschilprocedure, een spoedprocedure of een bodemprocedure starten. Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of medische fout.

 

 

Waaruit bestaat letselschade?

Letselschade kan bestaan uit kosten als:

  • verlies van inkomsten
  • medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt
  • aanpassingen aan uw auto of woning
  • hulp in de huishouding of bij het onderhoud van uw huis

Letselschade kan ook immateriële schade zijn: het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het incident. De vergoeding van deze schade heet smartengeld.

 

Richtlijnen

De Letselschaderaad heeft richtlijnen opgesteld voor de vergoeding van verschillende schadeposten. De rechter kan deze richtlijnen gebruiken, maar hij kan er ook van afwijken.

 

 

Veroorzaker aansprakelijk stellen

Als slachtoffer stelt u eerst de veroorzaker van de letselschade aansprakelijk voor de schade. Dit doet u met een aangetekende brief.

 

 

Naar de rechter

Ontkent de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij dat hij aansprakelijk is? Of wordt u het niet eens over welke schade het gevolg is van het incident of over de hoogte van de vergoeding? U kunt naar de rechter:

  • als u het samen niet eens wordt over een bepaald punt (deelgeschil) en dit wilt voorleggen aan de rechter, zodat u daarna verder kunt onderhandelen (deelgeschilprocedure)
  • voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
  • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure)

 

 

Schadevergoeding € 25.000 of minder

Gaat het om een schadebedrag van € 25.000 of minder? Dan gaat u naar de kantonrechter. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

Deelgeschilprocedure

Blijven de onderhandelingen vastlopen op een punt waarover u het niet eens wordt? Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de berekening van de schade? Dan kunt u hierover een concrete vraag aan de kantonrechter voorleggen.

Spoedprocedure

In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de kantonrechter om een snelle, voorlopige beslissing. Hij maakt een inschatting over de aansprakelijkheid. Vindt hij aansprakelijkheid aannemelijk, dan kan hij besluiten u een voorschot op de schadevergoeding te geven.

Bodemprocedure

In een uitgebreide procedure (bodemprocedure) vraagt u de kantonrechter om een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en over de omvang van de schade.

 

 

Schadevergoeding meer dan € 25.000

Gaat het om een schadebedrag van meer dan € 25.000? Dan start u een procedure bij de civiele rechter. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

Deelgeschilprocedure

Blijven de onderhandelingen vastlopen op een punt waarover u het niet eens wordt? Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de berekening van de schade? Dan kunt u hierover een concrete vraag aan de rechter voorleggen.

Spoedprocedure

In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de rechter om een snelle, voorlopige beslissing. Hij maakt een inschatting over de aansprakelijkheid. Vindt hij aansprakelijkheid aannemelijk, dan kan hij besluiten u een voorschot op de schadevergoeding te geven.

Bodemprocedure

In een uitgebreide procedure (bodemprocedure) vraagt u de rechter om een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en over de omvang van de schade.

Heeft u tijdens uw werk letsel of een ziekte opgelopen, dan kan uw werkgever aansprakelijk zijn voor de schade. U kunt dan een arbeidsrechtelijke procedure starten bij de kantonrechter.

Vraag en antwoord

De onderhandeling over mijn letselschade loopt vast. Wat nu?

U kunt de rechter om een oordeel vragen over een geschilpunt (deelgeschilprocedure) waarna u verder kunt praten.

Wat kost een procedure over een deelgeschil bij de rechter?

U betaalt griffierechten en eventueel advocaatkosten, maar de rechter kan bepalen dat u deze volledig vergoed krijgt.

Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure?

De rechter streeft naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden.

Relevante onderwerpen:

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum