Procedures medische fout

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Medische fout

Is er sprake van een medische fout en wordt u het niet eens met de arts of het ziekenhuis over een schadevergoeding?

 Dan kunt u in de volgende gevallen naar de rechter stappen:

  • als u het met de arts of het ziekenhuis niet eens wordt over een bepaald punt (deelgeschil) en dit wilt voorleggen aan de rechter, zodat u daarna verder kunt onderhandelen (deelgeschilprocedure)
  • voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
  • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure)

Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures medische fout

Wat is een medische fout?

Er is sprake van een medische fout als een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd waardoor de patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt.

 

Wat is de schade?

Uw schade - of die van de nabestaanden - kan bijvoorbeeld bestaan uit reiskosten, medische kosten die de verzekeraar niet vergoedt, kosten voor huishoudelijke hulp, kosten voor een aangepaste woning en verlies van inkomen. Uw immateriële schade kan ook voor vergoeding in aanmerking komen (smartengeld). Immateriële schade is het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van de medische fout.

 

Richtlijnen

De Letselschaderaad heeft richtlijnen opgesteld voor de vergoeding van verschillende schadeposten.

 

Behandelaar aansprakelijk stellen

Bij een medische fout kunt u als patiënt of nabestaanden de arts of de medische instelling aansprakelijk stellen voor de schade. Dit doet u met een aangetekende brief. Uw behandelaar zal deze doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

 

Naar de rechter

Ontkent de verzekeringsmaatschappij dat uw behandelaar aansprakelijk is? Of wordt u het niet eens over welke schade het gevolg is van de medische fout of over de hoogte van de vergoeding? U kunt naar de rechter:

  • als u het niet eens wordt met de arts of het ziekenhuis over een bepaald punt (deelgeschil) en dit wilt voorleggen aan de rechter, zodat u daarna verder kunt onderhandelen (deelgeschilprocedure)
  • voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
  • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure)

 

Schadevergoeding € 25.000 of minder

Gaat het om een schadebedrag van € 25.000 of minder? Dan gaat u naar de kantonrechter. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Deelgeschilprocedure

Blijven de onderhandelingen vastlopen op een punt waarover u het niet eens wordt? Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid van de behandelaar of over de berekening van de schade? Dan kunt u hierover een concrete vraag aan de kantonrechter voorleggen.

Spoedprocedure

In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de kantonrechter om een snelle, voorlopige beslissing. Hij maakt een inschatting over de aansprakelijkheid. Vindt hij aansprakelijkheid van de behandelaar aannemelijk, dan kan hij besluiten u een voorschot op de schadevergoeding te geven.

Bodemprocedure

In een uitgebreide procedure (bodemprocedure) vraagt u de kantonrechter om een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en over de omvang van de schade.

 

Schadevergoeding meer dan € 25.000

Gaat het om een schadebedrag van meer dan € 25.000? Dan start u een procedure bij de civiele rechter. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Deelgeschilprocedure

Blijven de onderhandelingen vastlopen op een punt waarover u het niet eens wordt? Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid van de behandelaar of over de berekening van de schade? Dan kunt u hierover een concrete vraag aan de rechter voorleggen.

Spoedprocedure

In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de rechter om een snelle, voorlopige beslissing. Hij maakt een inschatting over de aansprakelijkheid. Vindt hij aansprakelijkheid van de behandelaar aannemelijk, dan kan hij besluiten u een voorschot op de schadevergoeding te geven.

Bodemprocedure

In een uitgebreide procedure (bodemprocedure) vraagt u de rechter om een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en over de omvang van de schade.


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

De onderhandeling over mijn letselschade loopt vast. Wat kan ik doen?

U kunt de rechter om een oordeel vragen over een geschilpunt (deelgeschilprocedure) waarna u verder kunt praten.

Wat kost een procedure over een deelgeschil bij de rechter?

U betaalt griffierechten en eventueel advocaatkosten, maar de rechter kan bepalen dat u deze volledig vergoed krijgt.

Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure?

De rechter streeft naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum