Informatie voor de niet-professionele mentor

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Mentorschap > Informatie voor de niet-professionele mentor

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht.Een advocaat is niet verplicht.

Informatie voor de niet-professionele mentor

Heeft de kantonrechter u tot mentor benoemd? Hier vindt u informatie over uw taken en verplichtingen. Plus de formulieren die u nodig heeft.

Taken mentor

Als mentor regelt u de persoonlijke zaken van de betrokkene en treedt op als zijn vertegenwoordiger. U beslist over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Meer informatie over uw taken vindt u in de Aanbevelingen Mentorschap (pdf, 302,6 KB).

 

Persoonlijke zaken

De betrokkene is zelf niet bevoegd beslissingen te nemen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. U bent in deze zaken zijn wettelijke vertegenwoordiger, maar betrekt hem zoveel mogelijk bij uw beslissingen.

U mag de betrokkene ook schriftelijk toestemming geven om zelf een beslissing te nemen.

Hoogstpersoonlijke zaken

U mag niet voor de betrokkene beslissen in hoogstpersoonlijke zaken. Zo mag u geen:

 • echtscheidingsverzoek indienen
 • kind adopteren of erkennen
 • donorregistratie doen
 • euthanasieverklaring opstellen
 • testament maken
 • beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

 

Verplichtingen mentor

Als mentor brengt u aan de kantonrechter verslag uit. Meer informatie over uw verplichtingen vindt u in de Aanbevelingen Mentorschap (pdf, 302,6 KB).

Verslag

Elke 5 jaar, of eerder als de kantonrechter daar om vraagt, brengt u schriftelijk verslag uit van het mentorschap via het formulier Vijfjaarlijkse evaluatie. U geeft daarbij ook aan of het mentorschap nog steeds passend is en moet blijven bestaan.

Bij het einde van uw mentorschap brengt u schriftelijk verslag uit aan:

 • uw opvolger
 • de kantonrechter
 • de betrokkene als ook het mentorschap is beëindigd

Adressen rechtbanken

Informeren

U informeert de kantonrechter direct per brief als:

 • de medementor of de betrokkene overlijdt
 • de betrokkene of u verhuist
 • u langdurig verhinderd bent om uw taken uit te voeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • de maatregel mentorschap kan worden opgeheven

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik mentorschap aan?

U vult het aanvraagformulier (pdf, 819,3 KB) in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum