Veelgestelde vragen ondertoezichtstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Ondertoezichtstelling > Veelgestelde vragen ondertoezichtstelling

Als een minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de kinderrechter op verzoek de minderjarige onder toezicht stellen.

Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Veelgestelde vragen ondertoezichtstelling

 Algemeen

>Alles uitklappen

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een ondertoezichtstelling aanvragen?

Als ouder of verzorger dient u een verzoek in bij de rechtbank. Dat kan alleen als de Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten om geen verzoek tot ondertoezichtstelling in te dienen.

Ik ben het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling, wat moet ik doen?

U kunt schriftelijk of mondeling reageren (verweer). In uw verweer licht u toe waarom u het niet eens bent met het verzoek.

Wat moet ik betalen als ik een verzoek tot ondertoezichtstelling indien?

Dient u zelf een verzoek in, dan bent u geen griffierecht verschuldigd. U maakt wel kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum