Akte non-verzet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Akte non-verzet

Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank een akte non-verzet aanvragen.

Bekendmaking en termijnen

Voordat u een akte non-verzet kunt aanvragen, moet de wijziging eerst bekendgemaakt worden bij de Kamer van Koophandel en via een advertentie in een landelijk dagblad. De termijn waarbinnen mensen een verzet kunnen indienen zijn wettelijk bepaald en verschillen per situatie.

Meest voorkomende situatiesWettelijke termijn
Liquidatie van een organisatie2 maanden
Intrekking van aandelen2 maanden
Fusie van organisaties1 maand
Afsplitsing deel van organisatie1 maand
Opheffing aansprakelijkheid2 maanden

Aanvragen akte non-verzet

Zodra de wettelijke termijn verstreken is, kan de griffie van de rechtbank een akte non-verzet opmaken. U kunt al wel eerder bij de griffie van de rechtbank kenbaar maken dat u de akte wilt aanvragen.

In de aanvraag zet u in elk geval:

  • de statutaire naam van de organisatie en de statutaire vestigingsplaats
  • de verklaring van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat en wanneer de rekening en verantwoording (en eventueel het plan van verdeling) aldaar is gedeponeerd; opm.: de verplichting om te deponeren bij de KvK staat in art. 2:23b lid 4 BW
  • een kopie van de advertentie in het nieuwsblad waarop ook de datum van verschijnen staat; opm.: een landelijk dagblad is altijd goed maar art. 2:23b lid 4 BW spreekt van nieuwsblad

Deze aanvraag dient u in bij de griffie van de rechtbank met het werkgebied waar uw organisatie statutair gevestigd is.

Kosten akte non-verzet

Voor het aanvragen van een akte non-verzet betaalt u griffierecht. Dit is € 124. De akte wordt toegezonden nadat de nota is voldaan.

       

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum