Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Asielaanvraag afgewezen

Is uw asielaanvraag afgewezen? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Deze beroepsprocedure valt onder het bestuursrecht.

Algemeen

Asielaanvraag afgewezen

U kunt direct naar de rechter als uw aanvraag voor asiel of verlenging van uw verblijfsvergunning is afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (o.a. intrekking verblijfsvergunning asiel bepaalde of onbepaalde tijd/afwijzing of inwilliging aanvraag verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of aanvraag onbepaalde tijd).

De rechter beoordeelt of:

  • uw aanvraag zorgvuldig is behandeld
  • de beslissing voldoet aan de wet- en regelgeving
  • de beslissing voldoet aan vereisten uit internationale verdragen

Procederen met advocaat
U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Het is in asielzaken wel gebruikelijk dat u zich door een advocaat laat bijstaan.

Laat u zich bijstaan door een advocaat? Dan procedeert deze vanaf 12 juni 2017 verplicht digitaal via Mijn Rechtspraak.

U kunt zelf de procedure starten door het formulier Verzoekschrift / beroepschrift (pdf, 632,3 KB) in te vullen.

 

 

 

Vraag en antwoord

Kan ik de procedure in Nederland afwachten?

Alleen als uw zaak loopt in de Verlengde Asielprocedure. Loopt uw beroep in de Algemene Asielprocedure, dan heeft u een voorlopige voorziening nodig.

Hoeveel kost een beroepsprocedure voor een asielaanvraag?

In een asielprocedure kost het geen geld om bij de rechter in beroep te gaan. Vraagt u een voorlopige voorziening aan om uitzetting te voorkomen? In asielzaken kost dat ook geen geld.

Wanneer weet ik of ik in Nederland mag blijven?

Een asielprocedure duurt enkele weken tot een aantal jaren, als u doorprocedeert tot de Europese rechter.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum