Informatie voor de bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Informatie voor de bewindvoerder

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Bewind is een financiële maatregelBewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor bewind valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Informatie voor de bewindvoerder

Heeft de kantonrechter u tot bewindvoerder benoemd? Hier vindt u informatie over uw taken en verplichtingen, de mogelijke vergoeding voor uw werkzaamheden, en de formulieren die u nodig heeft. De taken en verplichtingen van een eventuele tweede bewindvoerder zijn dezelfde als die voor de eerste bewindvoerder.

 Taken bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • ​Beheer

  U voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).

  Werkzaamheden

  Dit betekent dat u:

  • controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
  • gewone dagelijkse uitgaven betaalt
  • zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
  • belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
  • de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
  • zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen


  U zorgt ook voor een aantekening van het bewind in het kadaster, als er onroerende goederen zijn (zoals een huis of land), en in het handelsregister als er een onderneming is.

 • ​De betrokkene mag de onder bewind gestelde goederen niet zelfstandig verkopen en er geen hypotheek op afsluiten. Ook mag hij geen andere contracten sluiten, zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement. Hij heeft daarvoor uw toestemming nodig.

  Geeft u die toestemming niet, dan kan de betrokkene de kantonrechter schriftelijk om vervangende toestemming vragen.

 • Voor het sluiten van een aantal contracten heeft u toestemming nodig van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u toestemming vragen aan de kantonrechter.

  Deze toestemming van de betrokkene of van de kantonrechter is in ieder geval nodig bij:

  • uitgaven boven de € 1.500
  • verkoop van het huis
  • afsluiten van hypotheken
  • het aangaan of verstrekken van leningen
  • beleggen van geld
  • schenken of aannemen van schenkingen
  • het starten van een juridische procedure


  De toestemming van de kantonrechter vraagt u aan met dit formulier. U stuurt bewijsstukken zoals offertes mee.
  Formulier Machtigingsverzoek (pdf, 388 KB)

 • Is de betrokkene erfgenaam en is de nalatenschap positief dan kunt u de nalatenschap alleen zuiver aanvaarden met toestemming van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u als bewindvoerder de nalatenschap:

   

 Verplichtingen bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • ​U bent verplicht aan de kantonrechter te sturen:

  • bij het begin van het bewind: de boedelbeschrijving
  • jaarlijks: de periodieke rekening en verantwoording
  • elke 5 jaar: een brief waarin u aangeeft of het bewind nog steeds passend is
  • bij het einde van het bewind: de eindrekening en verantwoording

   

  U informeert de kantonrechter direct per brief als:

  • de medebewindvoerder of de betrokkene overlijdt
  • de betrokkene of u verhuist
  • u langdurig verhinderd bent om uw taken uit te voeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van het bewind. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. U bespreekt het overzicht met de betrokkene. U stuurt het binnen 4 maanden na uw benoeming naar de kantonrechter.

  Digitaal

  Voor digitale verzending heeft u uw eigen DigiD inlogcode nodig.
  Digitaal boedelbeschrijving indienen

  Opsturen formulier

  U kunt ook gebruik maken van het formulier boedelbeschrijving. Het ingevulde formulier stuurt u naar de kantonrechter of geeft u af bij de informatiebalie.
  Formulier Boedelbeschrijving (pdf, 2,3 MB)
  Adressen rechtbanken

 • Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u in principe jaarlijks naar de kantonrechter.

  Opsturen formulier

  U kunt ook gebruik maken van het formulier rekening en verantwoording. Het ingevulde formulier stuurt u naar de kantonrechter of geeft u af bij de informatiebalie.
  Formulier Rekening & verantwoording (pdf, 4,6 MB)
  Adressen rechtbanken

  Accordering

  De rekening en verantwoording moet mede ondertekend worden door:
  • een tweede bewindvoerder als deze is aangesteld
  • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier Rekening en Verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.

  Digitaal

  Voor digitale verzending heeft u uw eigen DigiD inlogcode nodig.
  Digitaal periodieke rekening en verantwoording indienen

  Accordering

  Als de betrokkene in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen, moet hij deze mede ondertekenen. Dit kan ook digitaal. Op het digitale formulier geeft de betrokkene aan of hij het ermee eens is of niet.
  Digitaal accorderen rekening en verantwoording

   

  Als er meerdere bewindvoerders zijn aangesteld dan is digitaal indienen en digitaal accorderen niet mogelijk. Gebruik in dat geval voor zowel het indienen van de rekening en verantwoording als voor het accorderen daarvan het formulier Rekening en verantwoording (pdf, 4,6 MB).

 • Bij het einde van de curatele of bij het einde van uw werkzaamheden als bewindvoerder maakt u over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Dit heet de eindrekening en verantwoording. Deze legt u af aan de:

  • betrokkene, of
  • opvolgend curator of bewindvoerder, of
  • erfgenaam van betrokkene


  Als deze persoon akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn handtekening. Als hij niet akkoord gaat, moet hij de redenen aangeven.

   

  Opsturen formulier

  U kunt ook gebruik maken van het formulier rekening en verantwoording. Het ingevulde formulier stuurt u naar de kantonrechter of geeft u af bij de griffie.
  Formulier Rekening & verantwoording (pdf, 4,6 MB)
  Adressen rechtbanken

  Accordering

  De rekening en verantwoording moet mede ondertekend worden door:

  • een tweede bewindvoerder als deze is aangesteld
  • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier Rekening en Verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.

   

  Digitaal

  Voor digitale verzending heeft u uw eigen DigiD inlogcode nodig.
  Digitaal eindrekening en verantwoording indienen

  Accordering

  Als de betrokkene in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen, moet hij deze mede ondertekenen. Dit kan ook digitaal. Op het digitale formulier geeft de betrokkene aan of hij het ermee eens is of niet.
  Digitaal accorderen rekening en verantwoording

  Als er meerdere bewindvoerders zijn aangesteld dan is digitaal indienen en digitaal accorderen niet mogelijk. Gebruik in dat geval voor zowel het indienen van de rekening en verantwoording als voor het accorderen daarvan het formulier Rekening en verantwoording (pdf, 4,6 MB).

 • De bewindvoerder dient eens in de vijf jaar via het formulier Vijfjaarlijkse evaluatie (pdf, 597,4 KB) verslag uit te brengen over het verloop van het bewind en de vraag of het bewind moet voortduren. Zo kan het zijn dat een minder vergaande maatregel passender is of dat een verderstrekkende voorziening nodig is. De kantonrechter zal u als bewindvoerder minimaal een keer per vijf jaar om een dergelijk verslag vragen. De bewindvoerder dient de kantonrechter te informeren op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

 Vergoeding bewindvoerder

>Alles uitklappen

Bent u een professionele bewindvoerder? Een overzicht van de kwaliteitseisen, reglementen, formulieren, aanvraagprocedure en uitoefening van uw taken staan op de pagina Reglementen, procedures en formulieren Curatele, bewind en mentorschap.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum