Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Conservatoir beslag

Heeft iemand zogenoemd conservatoir beslag op uw bezittingen gelegd, en wilt u dit beslag ongedaan maken? Of wilt u juist conservatoir beslag op andermans bezittingen leggen? Dan kunt u een procedure bij de rechter starten. Deze procedures vallen onder het civiele recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Algemeen

 

 

Waar gaat uw zaak over?

Als u vindt dat iemand anders u geld schuldig is maar deze persoon weigert te betalen, dan kunt u betaling via de rechter afdwingen. Deze procedure neemt tijd in beslag en hierdoor bestaat het risico dat de schuldenaar in de tussentijd zijn bezittingen van de hand doet, waardoor er niet genoeg overblijft om u te betalen. Als u hier bang voor bent, kunt u er voor kiezen om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van de schuldenaar. Zolang dit beslag op de bezittingen ligt, mogen deze niet van de hand worden gedaan. Als u beslag legt, is het de bedoeling dat u binnen een door de rechter bepaalde termijn een hoofdprocedure start over het onderliggende conflict.

Onverwacht voor schuldenaar

Over het algemeen wordt tijdens de procedure waarin u verzoekt om conservatoir beslag te mogen leggen de schuldenaar niet gehoord. Dit zou het risico met zich kunnen meebrengen dat er snel bezittingen van de hand worden gedaan. Conservatoir beslag komt daarom vaak onverwachts voor de schuldenaar. Als er sprake is van beslag op loon of beslag met gerechtelijke bewaring, dan wordt de schuldenaar vaak wel gehoord door de rechter.

 

Beslag opheffen

Als u het niet eens bent met een conservatoir beslag op uw bezittingen, dan kunt u de rechter vragen het beslag op te laten heffen. Als uiteindelijk blijkt dat het beslag onterecht was, en u heeft hierdoor schade geleden, dan kunt deze schade verhalen op degene die het beslag heeft gelegd.

 

 

 

 

Conservatoir beslag wordt gelegd om te voorkomen dat deze van de hand worden gedaan voordat de rechter uitspraak heeft gedaan in de hoofdprocedure. Hierdoor heeft de schuldeiser meer zekerheid dat er na de uitspraak van de rechter nog voldoende bezittingen zijn om een vordering te kunnen innen.

Een eigenaar mag wel gebruikmaken van bijvoorbeeld een auto of huis waar op beslag ligt, tenzij de rechter heeft besloten dat bijvoorbeeld de auto aan een gerechtelijk bewaarder wordt gegeven.

 

 

Vraag en antwoord

Hoe kan ik conservatoir beslag op mijn bezittingen laten opheffen?

Door middel van een kort geding, door de hoofdprocedure af te wachten of tijdens de hoofdprocedure de rechter te vragen het beslag op te heffen.

Wat kost het om toestemming te krijgen voor het leggen van conservatoir beslag?

U betaalt als eiser de kosten voor de rechter: de griffierechten. Ook betaalt u de kosten voor uw advocaat en in inschakelen van een deurwaarder.

Hoe snel kan ik toestemming krijgen om conservatoir beslag te leggen?

Dit is afhankelijk van het spoedeisende belang. Toestemming kan soms binnen enkele uren worden gegeven.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum