Aanvraag conservatoir beslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Conservatoir beslag > Aanvraag conservatoir beslag

Heeft iemand zogenoemd conservatoir beslag op uw bezittingen gelegd, en wilt u dit beslag ongedaan maken? Of wilt u juist conservatoir beslag op andermans bezittingen leggen? Dan kunt u een procedure bij de rechter starten.

Deze procedures vallen onder het civiele recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Aanvraag conservatoir beslag

Conservatoir beslag op iemands bezittingen wordt gelegd om te voorkomen dat deze van de hand worden gedaan voordat de rechter uitspraak heeft gedaan in de hoofdprocedure. Als u conservatoir beslag wilt leggen, heeft u toestemming van de voorzieningenrechter nodig. Een advocaat is verplicht.

 De procedure aanvraag conservatoir beslag bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • ​Uw advocaat start de procedure door bij de rechtbank een verzoekschrift (beslagrekest) in te dienen waarin hij namens u vraagt om conservatoir beslag te mogen leggen op iemands bezittingen. U bent de verzoeker. In het verzoekschrift staat onder andere waarop u beslag wilt leggen en waarom u vindt dat het beslag noodzakelijk is.

 • ​Geen zitting

  Over het algemeen vindt er geen zitting plaats en beoordeelt de rechter het verzoekschrift op basis van de door u en uw advocaat verstrekte informatie. De rechter doet vaak zeer snel, soms binnen een paar uur, uitspraak.
   

  Wel zitting

  Gaat het om een loonbeslag of beslag waarbij bezittingen in gerechtelijke bewaring worden genomen dan wordt over het algemeen de schuldenaar wel vooraf gehoord door de rechter.

 • De rechter geeft meestal snel, soms binnen een paar uur, aan of het conservatoir beslag gelegd mag worden. U krijgt de beslissing via uw advocaat te horen.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst en u conservatoir beslag mag leggen, kunt u een deurwaarder opdracht geven daadwerkelijk beslag te leggen.
   

  Toetsing of vordering rechtmatig is

  Als de rechter u toestemming geeft om conservatoir beslag te leggen, bepaalt de rechter daarnaast dat binnen een korte termijn een procedure moet volgen waaruit duidelijk wordt of uw vordering op de tegenpartij rechtmatig is.

  Afwijzing

  De rechter geeft geen toestemming om conservatoir beslag te leggen.

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatieberoep

 

 

 

 

Relevante onderwerpen:

                   

 

Vraag en antwoord

Hoe kan ik conservatoir beslag op mijn bezittingen laten opheffen?

Door middel van een kort geding, door de hoofdprocedure af te wachten of tijdens de hoofdprocedure de rechter te vragen het beslag op te heffen.

Wat kost het om toestemming te krijgen voor het leggen van conservatoir beslag?

U betaalt als eiser de kosten voor de rechter: de griffierechten. Ook betaalt u de kosten voor uw advocaat en in inschakelen van een deurwaarder.

Hoe snel kan ik toestemming krijgen om conservatoir beslag te leggen?

Dit is afhankelijk van het spoedeisende belang. Toestemming kan soms binnen enkele uren worden gegeven.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum