Procedures conservatoir beslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Conservatoir beslag > Procedures conservatoir beslag

Heeft iemand zogenoemd conservatoir beslag op uw bezittingen gelegd, en wilt u dit beslag ongedaan maken? Of wilt u juist conservatoir beslag op andermans bezittingen leggen? Dan kunt u een procedure bij de rechter starten.

Deze procedures vallen onder het civiele recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Procedures conservatoir beslag

Als u conservatoir beslag wilt leggen, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, dan heeft u toestemming van de voorzieningenrechter nodig.
Deze procedure valt onder het civiele recht, een advocaat is verplicht.

Als u conservatoir beslag legt en achteraf blijkt dat dit beslag onterecht is geweest, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het beslag heeft veroorzaakt.

 

 

Toets of vordering rechtmatig is

Als de rechter toestemming geeft om conservatoir beslag te leggen, bepaalt de rechter daarnaast dat binnen een korte termijn een procedure moet volgen waaruit duidelijk wordt of uw vordering op de tegenpartij rechtmatig is.

 

Vordering minder dan € 25.000

Gaat het om een bedrag van minder dan € 25.000? U start een procedure bij de kantonrechter. U heeft 2 mogelijkheden:

 

Vordering € 25.000 of meer

Gaat het om een bedrag van € 25.000 of meer? U start een procedure bij de civiele rechter. U heeft 2 mogelijkheden:

 

 

Conservatoir beslag opheffen

Is er conservatoir beslag gelegd op uw bezittingen en wilt u dit laten opheffen? Dit kunt u op 3 manieren doen.

 

Toets of vordering rechtmatig is afwachten

Als u geen last heeft van het beslag, bijvoorbeeld omdat u toch niet van plan bent om uw bezittingen van de hand te doen, kunt u ervoor kiezen om de hoofdprocedure af te wachten. Als de rechter de tegenpartij in de hoofdprocedure in het ongelijk stelt, vervalt het beslag.

Spoedprocedure starten

U kunt een spoedprocedure (kort geding) starten waarbij u de rechter vraagt het beslag op te laten heffen. U doet dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank waar het beslag is aangevraagd. Voor deze procedure is een advocaat verplicht.

 

Tijdens lopende procedure verzoeken beslag op te heffen

Als er al een procedure loopt over het geschil tussen u en uw schuldeiser, dan kunt u binnen deze procedure de rechter vragen het conservatoir beslag op te heffen. Of u hiervoor een advocaat nodig heeft is afhankelijk van de hoofdprocedure. Loopt deze bij de kantonrechter, dan is geen advocaat vereist. Is het een procedure bij de civiele rechter, dan is een advocaat verplicht.

 

 

 

 

 

 

Relevante onderwerpen:

                   

 

Vraag en antwoord

Hoe kan ik conservatoir beslag op mijn bezittingen laten opheffen?

Door middel van een kort geding, door de hoofdprocedure af te wachten of tijdens de hoofdprocedure de rechter te vragen het beslag op te heffen.

Wat kost het om toestemming te krijgen voor het leggen van conservatoir beslag?

U betaalt als eiser de kosten voor de rechter: de griffierechten. Ook betaalt u de kosten voor uw advocaat en in inschakelen van een deurwaarder.

Hoe snel kan ik toestemming krijgen om conservatoir beslag te leggen?

Dit is afhankelijk van het spoedeisende belang. Toestemming kan soms binnen enkele uren worden gegeven.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum