Kosten procedure curatele

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Kosten procedure curatele

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld.

De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor curatele valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten procedure curatele

Voor het aanvragen, het verzoek tot het instellen, van curatele betaalt u griffierechten. Als u de curatele wenst te beëindigen of wilt wijzigen in de maatregel bewind of mentorschap, bent u eveneens griffierechten verschuldigd. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Voor het verzoek tot ontslag of de benoeming van een curator betaalt u geen griffierechten. Let wel: de benoeming van een curator is niet hetzelfde als het aanvragen van curatele. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van de griffierechten hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

 

Tarieven 2018

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

 Proefberekening griffierechten 2018

Vraag

Wilt u een aanvraag indienen voor een beschermingsmaatregel? Of gaat u in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Ik wil een aanvraag indienenIk ga in hoger beroep

Vraag

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en gaat u in hoger beroep bij het gerechtshof? Of wilt u na het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad?

In hoger beroep bij het gerechtshofIn cassatie bij de Hoge RaadDat weet ik niet

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 79(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 318(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 329(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

Lees meer over de Curatele, bewind of mentorschap. Of neem voor juridisch advies contact op met een juridisch adviseur.

Opnieuw berekenen

 Proefberekening griffierechten 2017

Vraag

Wilt u een aanvraag indienen voor een beschermingsmaatregel? Of gaat u in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Ik wil een aanvraag indienenIk ga in hoger beroep

Vraag

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en gaat u in hoger beroep bij het gerechtshof? Of wilt u na het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad?

In hoger beroep bij het gerechtshofIn cassatie bij de Hoge RaadDat weet ik niet

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 78(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 313(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 324(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

Lees meer over de Curatele, bewind of mentorschap. Of neem voor juridisch advies contact op met een juridisch adviseur.

Opnieuw berekenen

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. De termijn gaat de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik curatele aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum