Veelgestelde vragen curatele

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Veelgestelde vragen curatele

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor curatele valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Veelgestelde vragen curatele

 Aanvraagprocedure

>Alles uitklappen

 Beëindiging beschermingsmaatregel

>Alles uitklappen

 Wijzigen van curator

>Alles uitklappen

 Klachten

>Alles uitklappen

 Informatie voor de curator

>Alles uitklappen
 • Een curator heeft toestemming van de kantonrechter nodig voor een aantal handelingen en niet-alledaagse aankopen. Deze toestemming kan hij vragen met het formulier machtigingsverzoek (pdf, 388 KB).

 • De kantonrechter houdt toezicht op de curatele. Dit doet hij onder meer via de rekening en verantwoording die de curator jaarlijks moet indienen. Dat is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, het vermogen en de schulden.

  Let op! Het digitale formulier voor het indienen van de rekening en verantwoording is niet beschikbaar. U kunt gebruikmaken van het pdf-formulier Rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB).

  Toelichting: de Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van haar digitale diensten. Ook aan het digitale formulier voor de rekening en verantwoording wordt gewerkt. Excuses voor het ongemak.   

  Uitleg gebruik pdf-formulier

  U kunt het pdf-formulier digitaal of handmatig invullen.

  Digitaal:

  1. Download formulier rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB) en sla het op uw computer op.
  2. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader.
  3. Vul het formulier in en sla het weer op uw computer op.
  4. Print het ingevulde formulier uit.
  5. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
   • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
   • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
  6. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.

  Handmatig:

  1. Open formulier rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB).
  2. Print het formulier uit.
  3. Vul het formulier met de hand in.
  4. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
   • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
   • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
  5. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.
 • Ja, dat kan. Bij uw benoeming stelt de kantonrechter op uw verzoek de beloning vast. Voor de hoogte van deze vergoeding geldt sinds 1 januari 2015 een landelijke regeling, de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

 • De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van de curatele. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. U bespreekt het overzicht met de betrokkene. U stuurt het binnen 4 maanden na uw benoeming naar de kantonrechter.

  Opsturen formulier boedelbeschrijving
  U kunt gebruik maken van het formulier boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB). Sla het formulier op op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan.

  Of u print het formulier uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie. 

  De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de boedelbeschrijving. Totdat deze optie beschikbaar komt, kunt u het pdf-formulier gebruiken.

  Formulier Boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB)
  Adressen rechtbanken

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik curatele aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum