Voorlopige voorziening echtscheiding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Echtscheiding > Voorlopige voorziening echtscheiding

Als u getrouwd bent en niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u scheiden.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • echtscheiding; uw huwelijk wordt ontbonden
 • scheiding van tafel en bed; u blijft getrouwd, maar gaat (meestal) apart wonen
 • ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed; u kiest na een bepaalde periode alsnog voor ontbinding van het huwelijk

De procedures zijn grotendeels hetzelfde en vallen onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Voorlopige voorziening echtscheiding

Zodra een echtpaar besluit te scheiden, dienen zich belangrijke vragen aan. Wie blijft thuis wonen en wie vertrekt? Gaan de kinderen bij vader of moeder wonen? Wanneer zien ze de andere ouder? En wat wordt afgesproken over het betalen van kinder- en partneralimentatie? Een echtscheidingsprocedure duurt lang. Een voorlopige voorziening dient om die periode te overbruggen. De uitspraak van de rechter (beschikking) geldt tot aan de uitspraak in de bodemzaak: de echtscheiding.

U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als onderdeel van een echtscheidingsprocedure. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen voordat u een echtscheidingsprocedure start. Dan moet u binnen 4 weken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over de voorlopige voorziening een verzoek tot echtscheiding indienen. Doet u dat niet, dan geldt de uitspraak vanaf dat moment niet meer.

 

 

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat start de procedure door de rechtbank een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

  Inhoud verzoekschrift echtscheiding

  Uw advocaat formuleert in het verzoekschrift echtscheiding welke voorziening u wilt treffen. Bijvoorbeeld dat de kinderen gedurende de echtscheidingsprocedure bij u wonen.
  In het verzoekschrift staan in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij (uw partner)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)
  • naam, adres en telefoonnummer van uw advocaat


  U kunt ook de data vermelden waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. Uw advocaat dateert en ondertekent het verzoekschrift.

  Gezamenlijk verzoekschrift

  Als u het met uw partner eens kunt worden over hoe de belangrijkste zaken tot aan de echtscheiding worden geregeld, kunt u ook gezamenlijk een verzoekschrift indienen. De uitspraak van de rechter dient dan om uw onderlinge afspraken officieel vast te leggen.

  Bewijsstukken

  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen, bijvoorbeeld een loonstrookje als het gaat om alimentatie? Uw echtscheidingsadvocaat kan deze bij het verzoekschrift voegen. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  Uw advocaat stuurt het verzoekschrift echtscheiding tot, met eventuele bijlagen, naar de rechtbank. De voorlopige voorziening wordt door dezelfde rechtbank behandeld als de echtscheidingsprocedure. Hoofdregel is dat de zaak wordt behandeld door de rechtbank die de woonplaats van de verzoeker in het werkgebied heeft.
  Werkgebieden rechtbanken

   

 • ​U en uw partner krijgen een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. De zaak komt binnen 3 weken na de indiening van het verzoek op zitting.

  Andere datum

  Schikt de datum niet, dan kan uw advocaat contact opnemen met de griffie.

  Kopie verzoekschrift

  Uw partner ontvangt bij de oproep een kopie van het verzoekschrift, met de bijlagen. De rechtbank vermeldt daarbij binnen welke termijn hij of zij kan reageren op het verzoekschrift.

 • ​Bent u het als tegenpartij niet eens met het verzoek? Uw advocaat kan een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting, met uw advocaat. Komt u zonder advocaat naar de zitting? Dan mag u wel uw woordje doen, maar geen juridische handelingen verrichten, zoals een verweerschrift indienen. Daarvoor moet u een advocaat meenemen.

  Verweerschrift

  In het verweerschrift geeft uw advocaat uw reactie op het verzoekschrift weer, met argumenten. Uw advocaat ondertekent het verweerschrift en stuurt het met bewijstukken naar de rechtbank of neemt het mee naar de zitting.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift. 

  Geen reactie

  Reageert u niet op het verzoekschrift, vraagt u geen uitstel en gaat u niet naar de zitting? Dan beoordeelt de rechter de zaak aan de hand van het dossier en doet uitspraak.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, u kunt zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat. Maar het wordt wel aangeraden om ook zelf te komen. Dan is de kans het grootst dat de rechter zich een duidelijk beeld kan vormen. Als u niet verschijnt en uw advocaat ook niet, zal de rechter de zaak bij verstek behandelen. Dat kan ertoe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) reageren. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Openbaar

  De zitting is niet openbaar.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden geen getuigen gehoord.

  Kindgesprek

  Anders dan in de echtscheidingsprocedure is de rechter niet verplicht de kinderen te horen. Dat zal alleen in uitzonderingsgevallen gebeuren, als de rechter daar behoefte aan heeft.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: een schikking, een uitspraak van de rechter of eventueel mediation.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.
  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u uw scheiding via mediation met uw partner wilt oplossen.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een echtscheidingszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de verzoeker de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft


  Heeft u samen met uw partner een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken over uw scheiding eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak (beschikking) volgt. Dat is uiterlijk binnen 2 weken na de zitting. Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd.

  Oordeel

  Als de rechter het verzoek toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter het verzoek afwijst, leest u wat daarvoor de reden is.

  Voorlopig oordeel

  Wat in de beschikking wordt vastgelegd, staat los van de uitspraak in de echtscheiding (de bodemprocedure). Daarin kan de rechter tot een andere conclusie komen.

  Kosten rechtszaak

  U betaalt geen extra kosten voor de voorlopige voorziening, ze worden verrekend met het bedrag dat u voor de echtscheidingsprocedure betaalt. Besluit u uiteindelijk toch geen echtscheidingsprocedure te starten, dan betaalt u wel voor de voorlopige voorziening.

 • U kunt niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Wel kunt u later om wijziging van de voorlopige voorziening vragen. Dat kan als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat u niet meer uit de voeten kunt met de vastgestelde regeling. Bijvoorbeeld als u uw baan kwijtraakt en daarom de alimentatie wilt aanpassen.


 

 

 

Vraag en antwoord

Mijn ex wil niet scheiden. Wat nu?

U kunt zonder uw (ex-)partner een echtscheidingsverzoek indienen. U start dan de echtscheidingsprocedure.

Wat kost een scheidingsprocedure?

U moet de rechtbank griffierechten betalen. Dient u uw scheidingsverzoek samen in, dan betaalt u maar één keer. U moet ook een advocaat betalen.

Kan ik al zaken regelen terwijl de scheidingsprocedure nog loopt?

Een snelle voorlopige beslissing nodig om alvast orde op zaken te stellen? Uw advocaat kan een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum