Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Erfenis aanvaarden of verwerpen

Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u de nalatenschap zuiver aanvaardt, of 'daden van aanvaarding' pleegt, dan erft u ook alle schulden.  Wilt u dat niet, dan bent u verplicht een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. Deze verklaring kan inhouden dat u de nalatenschap beneficiair aanvaardt of verwerpt.

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achterlaat. Erfgenamen kunnen besluiten de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Erfenis zuiver aanvaarden

Bij zuivere aanvaarding van een erfenis bent u ook aansprakelijk voor alle schulden, zelfs als de schulden groter zijn dan de nalatenschap (negatieve nalatenschap).

Verklaring zuiver aanvaarden

Wilt u de erfenis zuiver aanvaarden, dan kunt u eventueel daarvoor een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit is niet verplicht. Vaak zult u wel gevraagd worden om op enig moment te verklaren of u de nalatenschap zuiver wilt aanvaarden. Dat kan zelfs via de rechter worden afgedwongen.

De wet gaat ervan uit dat u de erfenis zuiver aanvaardt als u goederen van de nalatenschap toe-eigent. Dit toe-eigenen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding. 

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
Sinds 1 september 2016 is uw privévermogen beter beschermd tegen een (onverwachte) schuld uit een erfenis. Dit volgt uit de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Er is pas sprake van zuivere aanvaarding als u goederen van de erfenis verkoopt. Of deze op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook is er een uitzondering voor gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

 

Erfenis beneficiair aanvaarden

Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in beginsel geen ‘negatieve nalatenschap’ erven. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels moet afwikkelen. Dit wordt ook wel het vereffenen van de nalatenschap genoemd. De vereffening heeft onder meer tot doel ervoor te zorgen dat de schuldeisers hun vorderingen eerst betaald krijgen. Als er daarna nog iets overblijft voor de erfgenamen, wordt dat onder hen verdeeld.

De erfgenamen zijn allemaal samen verantwoordelijk voor de vereffening, ook als niet iedereen beneficiair heeft aanvaard. Dat is alleen anders als er door de rechtbank een vereffenaar wordt benoemd. Dan is de benoemde vereffenaar verantwoordelijk.

Verklaring beneficiair aanvaarden

Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht hierover een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank.

Richtlijnen vereffening nalatenschappen
In veel gevallen wanneer de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, gelden voor de afwikkeling bijzondere voorgeschreven regels. Dan dient u de nalatenschap te vereffenen volgens de wettelijke regels. In deze richtlijnen is beschreven wat die regels zijn en wat u dan (als vereffenaar) moet doen. Lees de Richtlijnen vereffening nalatenschappen (pdf, 651,8 KB)

Erfenis verwerpen

Verklaring erfenis verwerpen

Kiest u ervoor om de erfenis te verwerpen, dan bent u verplicht hierover een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank.

Als een erfgenaam besluit afstand te doen van de erfenis (verwerpen nalatenschap), kan het zijn dat de kinderen erfgenaam worden. Wilt u niet dat de kinderen erfgenaam worden, dan moeten zij ook weer verwerpen.

Nalatenschap verwerpen namens een minderjarige

Wilt u namens uw minderjarige kind een nalatenschap verwerpen? U heeft toestemming nodig van de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt of het verwerpen van de nalatenschap in het belang van de minderjarige is. De kantonrechter acht het verwerpen van een nalatenschap in ieder geval in het belang van de minderjarige als deze negatief is.

Rechtspraak - Verwerpen Erfenis

Animatie over hoe een erfenis kan worden verworpen.

Vraag en antwoord

Mag ik wat dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis.

Is een advocaat verplicht?

Nee, om een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank heeft u geen advocaat nodig.

Wat kost de verklaring erfenis aanvaarden of verwerpen?

U bent griffierechten verschuldigd. Schakelt u een notaris of juridisch adviseur in? Dan zijn daar ook kosten aan verbonden.


 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is bij het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een notaris, een advocaat of andere juridisch adviseur. De medewerkers van de rechtbank kunnen u geen juridisch advies geven.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum