Erfenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Erfenis

Soms kan een erfenis leiden tot een procedure bij de rechter

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verwerpen of beneficiair aanvaarden van een erfenis. Of als u het niet eens bent met de verdeling van een erfenis.

Wat is een erfenis?

Als iemand overlijdt, gaat zijn of haar bezit over naar erfgenamen. De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achterlaat. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting. Een erfenis is vaak vastgelegd in een testament. In sommige gevallen betaalt u erfbelasting wanneer u een erfenis krijgt.

De afwikkeling van een erfenis

De erfenis staat in de meeste gevallen beschreven in een testament. De afwikkeling van een erfenis is meestal in handen van een of meer erfgenamen, een door de erfgenamen ingeschakelde notaris, een executeur of een door de rechtbank benoemde vereffenaar. U krijgt te maken met de rechtbank in de volgende 3 gevallen:

  • als u de erfenis wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden
  • als u een zaak wilt starten omdat u het niet eens bent met de verdeling van de erfenis
  • als u het niet eens bent met een besluit van de Belastingdienst over een erfenis of schenking

In sommige gevallen zijn er bij de afwikkeling van een erfenis bijzondere regels voorgeschreven waar u zich aan heeft te houden. Dan is sprake van de vereffening van de nalatenschap.
Wanneer dat het geval is en welke regels dan gelden, is onder andere beschreven in de Richtlijn vereffening nalatenschappen (pdf, 651,8 KB).

 

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Bent u erfgenaam? U kunt een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. In de laatste 2 gevallen moet u daarvoor een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank.

Erfenis verdelen

Bent u een van de erfgenamen en bent u het niet eens met de verdeling van de nalatenschap? U kunt een procedure starten bij de rechter.

Niet eens met besluit Belastingdienst

Bent u het niet eens met een belastingaanslag over een erfenis of een schenking? Heeft u bezwaar gemaakt tegen het besluit en bent u het niet eens met de uitkomst? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

Rechtspraak - Verwerpen Erfenis

Animatie over hoe een erfenis kan worden verworpen.

Erfrecht

Wanneer er geen testament is opgesteld, wordt er aan de hand van het erfrecht bepaald wie de erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum