Aanvraag eigen faillissement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Faillissementen > Aanvraag eigen faillissement

Wilt u een faillissement aanvragen voor uzelf, uw bedrijf of voor uw schuldenaar? Dan kunt u een procedure starten bij de rechtbank.

De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Uw eigen faillissement, of dat van uw bedrijf, kunt u aanvragen zonder advocaat. Vraagt u het faillissement aan van een ander, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

Aanvraag eigen faillissement

Betaalt u of uw bedrijf de openstaande facturen niet meer? Heeft u 2 of meer schulden bij 2 of meer schuldeisers? Dan kunt u bij de rechtbank uw eigen faillissement aanvragen, of van het bedrijf waarvan u de bestuurder bent.

De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Schuldsanering
Wilt u uw eigen faillissement aanvragen omdat u zelf niet meer weet hoe u uit uw schulden moet komen? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u eerst proberen een oplossing te vinden via schuldhulpverlening en een verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

 

 


 

 De procedure aanvraag eigen faillissement bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een formulier te sturen naar de rechtbank. Met het formulier vraagt u om faillietverklaring van uzelf, of van het bedrijf waarvan u de vertegenwoordiger bent. U bent de verzoeker.

  Formulier

  U vult het formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ in. U kiest de rechtbank in de regio waar u woont of waar uw bedrijf statutair gevestigd is. In het formulier staat welke stukken u moet bijvoegen. U stuurt het formulier, met de stukken, in tweevoud op. U kunt deze ook afgeven bij de centrale informatiebalie van de rechtbank.
  Eigen aangifte faillietverklaring


  Oproep voor de zitting

  Binnen enkele dagen krijgt u van de rechtbank een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Faillissementszittingen vinden meestal plaats op een vaste dag in de week.

  Geen zitting

  Heeft u er geen behoefte aan uw verzoek tijdens een mondelinge behandeling (zitting) toe te lichten? U kunt dit de rechtbank schriftelijk laten weten bij uw aanvraag. De rechter kan besluiten, in uitzonderingsgevallen, zonder zitting uitspraak te doen op basis van de stukken. Vindt de rechter een zitting noodzakelijk dan ontvangt u toch een oproep.  

  Verzoek schuldsanering

  Als schuldenaar kunt u na de oproep bij de rechtbank een verzoek doen tot toelating tot de schuldsaneringsregeling. Door dit verzoek wordt de behandeling van het faillissementsverzoek uitgesteld. Wordt u toegelaten tot de schuldsanering, dan vervalt het faillissementsverzoek. Wordt u niet toegelaten, dan wordt de faillissementsprocedure hervat. U ontvangt een nieuwe oproep.
  Procedure schuldsanering

  Uitstel

  Wil een van uw schuldeisers voor de zitting met u onderhandelen over een betalingsregeling en heeft u daarvoor meer tijd nodig? U kunt de rechtbank om uitstel vragen met het formulier 'Verzoek aanhouding faillissementsrekest'. De rechtbank verleent maximaal 4 keer uitstel in een periode van 8 weken.
  Verzoek aanhouding faillissementsrekest

  Stopzetting

  Is een van uw schulden of schuldeisers weggevallen en voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Of is er een andere reden waarom u uw aanvraag wilt intrekken? U kunt de procedure stopzetten door het formulier ‘Verzoek intrekking faillissementsrekest’
  Verzoek intrekking faillissementsrekest

   

 • Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.


  Partner

  Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen? Dan mag uw partner ook naar de zitting komen. Komt deze niet mee, dan moet u de rechter een schriftelijke volmacht van uw echtgenoot of geregistreerde partner geven.

  Niet openbaar

  De zitting is niet openbaar.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden geen getuigen gehoord.

  Voorwaarden faillissement

  De rechter stelt vragen om te controleren of wordt voldaan aan de 3 voorwaarden voor faillietverklaring. Op de zitting moet blijken dat u:

  • minstens 2 schulden heeft, waarvan er 1 opeisbaar is
  • minstens 2 schuldeisers heeft
  • bent opgehouden te betalen

   

 • De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak binnen 8 dagen. U krijgt het vonnis toegestuurd.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst:

  • bent u per direct failliet
  • benoemt hij een curator (een advocaat of andere professional die uw bezittingen gaat beheren)
  • benoemt hij een rechter-commissaris (een rechter die toezicht houdt op de curator)


  Gevolgen uitspraak

  De uitspraak heeft onder meer ook de volgende gevolgen voor u:

  • er ligt beslag op al uw bezittingen (behalve op de eerste levensbehoeften)
  • u verliest het beheer en de beschikking over uw vermogen
  • uw post gaat rechtstreeks naar de curator

   

  Publicatie

  De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in het faillissementsregister van de rechtbank in (Centraal Insolventieregister) en publiceert het in de Staatscourant.

  Afwijzing

  Als de rechter het faillissementsverzoek afwijst en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.

   

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw faillissementsverzoek. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Cassatie

  Verzet

  Heeft de rechter uw faillissementsverzoek afgewezen in een verstekvonnis, omdat u niet aanwezig was tijdens de zitting? U kunt in verzet tegen dit vonnis bij dezelfde rechter. Dit moet u binnen 14 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het verzet indienen.

   

 

Alle procedures faillissementen

 

 

 

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum