Huwelijkse voorwaarden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Huwelijkse voorwaarden

 Huwelijkse voorwaarden

>Alles uitklappen
 • ​Als u en uw partner willen afwijken van de wettelijke regels over het huwelijksvermogen, dan kunt u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden overeenkomen. Dit is mogelijk op het moment dat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, of tijdens uw huwelijk of partnerschap. U dient de voorwaarden te laten vastleggen bij de notaris in een akte. Vanaf dat moment gelden de wettelijke regels - de gemeenschap van goederen - niet meer voor u beiden. De notaris kan uw voorwaarden inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Dit is niet verplicht.

 • Het kan zijn dat u uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden wilt wijzigen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van verandering in bezittingen, inkomen of zakelijke belangen. Maar bijvoorbeeld ook omdat u uit elkaar gaat.

  Voor 1 januari 2012 was er toestemming nodig van de rechter om huwelijkse voorwaarden te wijzigen. De reden daarvoor was vooral het beschermen van eventuele schuldeisers. Dat is niet meer zo. Sinds 1 januari 2012 gaat u naar de notaris als u uw huwelijkse voorwaarden wilt wijzigen of opheffen. Dat geldt ook als u wilt overgaan van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. In dat geval zijn u en uw partner verplicht zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezamenlijke schulden. Want het is niet de bedoeling dat u eventuele schuldeisers dupeert.

 • Zijn uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister geregistreerd, dan kunt u in het register via de knop ‘stukken opvragen’ een uittreksel van de inschrijving downloaden en opslaan. Het register is openbaar. Dit betekent dat derden van de voorwaarden kunnen kennisnemen en dat u (of uw partner) zich kunt beroepen op de voorwaarden tegenover derden.

 • U en uw partner kunnen een afschrift van uw huwelijkse voorwaarden opvragen bij de rechtbank waar de huwelijkse voorwaarden ingeschreven staan. Als u niet weet welke rechtbank dit is, dan kunt u dat nakijken in het huwelijksgoederenregister via de knop 'stukken opvragen'.

  Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook notarissen, deurwaarders en de Belastingdienst uw huwelijkse voorwaarden opvragen. 

  Verzoek

  Zet in uw verzoek in elk geval:

  • volledige naam van beide partners
  • datum huwelijk
  • gemeentenaam waar het huwelijk is voltrokken
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • kopie trouwboekje (als het afschrift voor de Belastingdienst bestemd is)

  Stuur uw verzoek naar de rechtbank waar de huwelijkse voorwaarden ingeschreven zijn.

  Overzicht rechtbanken

   

 • Het inschrijven van de huwelijkse voorwaarden kost € 184,-. De notaris verrekent deze kosten met u. Het opvragen van een afschrift is kosteloos.

 • Heeft u in het buitenland huwelijkse voorwaarden laten opmaken, dan kan het zijn dat ze nog niet rechtsgeldig zijn in Nederland. Afhankelijk van het land waar de huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, kunt u ze laten legaliseren (rechtsgeldig maken).

  De Nederlandse overheid accepteert niet automatisch uw gelegaliseerde buitenlandse documenten. Het is mogelijk dat de Nederlandse overheid in het betreffende land de gegevens controleert.

  Nederlands huwelijksgoederenregister

  Zijn uw in het buitenland opgestelde huwelijkse voorwaarden rechtsgeldig en vertaald naar het Nederlands, dan kunt u ze in het Nederlandse huwelijksgoederenregister laten inschrijven bij de rechtbank Den Haag. Zet in uw verzoek om inschrijving in elk geval de huwelijksdatum en huwelijksplaats. Met het verzoek stuurt u 2 originele exemplaren van de akte huwelijkse voorwaarden en een kopie van de Nederlandse vertaling mee. Het inschrijven van de huwelijkse voorwaarden kost € 184,-.

  Vertaling naar het Nederlands

  Huwelijkse voorwaarden die niet zijn opgesteld in het Nederlands, dient u eerst te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Is de vertaler in Nederland beëdigd, dan is de vertaling rechtsgeldig. Is de vertaler niet in Nederland beëdigd, dan dient u ook de vertaling te laten legaliseren.

  Huwelijk in Nederland

  Vindt uw huwelijk plaats in Nederland en heeft u voorafgaand daaraan of op het moment van dit huwelijk in het buitenland huwelijkse voorwaarden laten opmaken, dan kunt u om inschrijving van deze huwelijkse voorwaarden verzoeken bij de rechtbank die de plaats van de huwelijksvoltrekking in het werkgebied heeft.

   

  

Zie ook:

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum