Mentorschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Mentorschap

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, dan kan de kantonrechter mentorschap instellen. De maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

De aanvraag- en wijzigingsprocedure voor mentorschap valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Mentorschap

 

U wilt mentorschap aanvragen, wijzigen of beëindigen

U kunt bij de kantonrechter mentorschap aanvragen of beëindigen. Is het nodig om de beschermingsmaatregel mentorschap te wijzigen in bewind of curatele? Ook dit kunt u aanvragen bij de kantonrechter.

 

Juridisch advies

Een advocaat is in deze procedure niet verplicht. Wel kan het verstandig zijn juridisch advies te vragen over uw situatie, hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting.

 


U bent mentor

Als de kantonrechter u tot mentor heeft benoemd, heeft u een aantal taken en verplichtingen volgens de geldende regels en procedures.

 

Publicatie mentorschap

Mentorschap wordt niet openbaar gemaakt.

Wat houdt mentorschap in?

Mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor mag echter niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

Er zijn ook andere beschermingsmaatregelen:

  • bewind: financiële maatregel
  • curatele: persoonlijke en financiële maatregel

Mentor als belangenbehartiger

De kantonrechter benoemt de mentor. Deze behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

 

 

Klacht over mentor

Wanneer u een klacht heeft over uw mentor kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die uw curatele onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

 

 

Bent u een professionele mentor? Een overzicht van de reglementen en formulieren over de kwaliteitseisen, de aanvraagprocedure en de uitoefening van uw taken vindt u op deze pagina.

 

 

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik mentorschap aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum