Kosten ondertoezichtstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ondertoezichtstelling > Kosten ondertoezichtstelling

Als een minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, dan kan de kinderrechter op verzoek de minderjarige onder toezicht stellen. Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie. 

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten ondertoezichtstelling

Voor een procedure over ondertoezichtstelling betaalt u geen kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Kosten advocaat

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt.

Tegemoetkoming kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat en/of mediator. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

Overige tarieven en declaraties

Schakelt u een getuige, deskundige, tolk of vertaler in, dan betaalt u hem zelf een vergoeding. U betaalt:

  • reiskosten
  • extra noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld materiaalkosten voor het deskundigenonderzoek
  • aan de getuige een vergoeding voor de tijd die hij kwijt is
  • aan de deskundige, tolk of vertaler een vergoeding voor zijn werkzaamheden (salaris)

 

 

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een ondertoezichtstelling aanvragen?

Als ouder of verzorger dient u een verzoek in bij de rechtbank. Dat kan alleen als de Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten om geen verzoek tot ondertoezichtstelling in te dienen.

Wat kan ik doen tegen het verzoek tot ondertoezichtstelling?

Bent u het niet eens met het verzoek? U of uw advocaat kan een verweerschrift indienen of u kunt mondeling reageren tijdens de zitting.

Wat moet ik betalen als ik een verzoek tot ondertoezichtstelling indien?

Dient u zelf een verzoek in, dan bent u geen griffierecht verschuldigd. U maakt wel kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum