Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Rechtsgebieden > Civiel recht

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen: particulieren onderling, organisaties onderling en particulieren en organisaties.

Naar de civiele rechter

 

Ik wil een rechtszaak beginnen

U heeft een conflict en wilt dat de rechter hierover oordeelt. Bekijk hoe u een rechtszaak start.

Ik ben tegenpartij in een rechtszaak

Er is een rechtszaak tegen u aangespannen. Bekijk welke stappen u kunt nemen.

Ik ben betrokken bij een rechtszaak

U kunt om allerlei redenen betrokken zijn bij een rechtszaak. Bijvoorbeeld omdat u getuige bent of zelf belang heeft bij de zaak. Lees wat u kunt verwachten tijdens de rechtszaak

Civiele procedures

Het civiel recht kent verschillende procedures: de dagvaardingsprocedure (of vorderingsprocedure) en de verzoekschriftprocedure.

           

Gemachtigde civiel recht

Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. In een civiele rechtszaak is het inschakelen van een advocaat verplicht. Bij kantonzaken is dit niet verplicht, maar het mag wel. Laat u zich bijstaan door iemand anders dan een advocaat, heeft u wel een machtiging nodig.

 

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.

Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

Geen doorbetaling loon na ontslag op staande voet12-7-2018 22:00:00<p>In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.</p>
Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak27-6-2018 22:00:00De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren.<p>De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld. De Raad heeft minister Dekker verder <a title="20180627%20Brief%20Waarborgen%20digitalisering%20Rechtspraak.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/20180627%20Brief%20Waarborgen%20digitalisering%20Rechtspraak.pdf">ingelicht over de nieuwe besluitvormingsstructuur voor de digitalisering <span class="rnl-file-properties">(pdf, 287 KB)</span></a>/<a title="20180627-brief-waarborgen-digitalisering-rechtspraak-alttekst.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/20180627-brief-waarborgen-digitalisering-rechtspraak-alttekst.pdf">alternatieve tekst van de brief <span class="rnl-file-properties">(pdf, 119,6 KB)</span></a>(de zogeheten IV-governance). De minister had in april <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitale-procedures-Rechtspraak-blijven-gewoon-in-gebruik.aspx">om concrete stappen</a> op dat gebied gevraagd. </p><p>Zie ook:</p><ul><li> <a title="2018.06.27%20Bijlage%20I%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Notitie%20Strategische%20IV-governance%20versie%201.2.RvdL.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Documents/2018.06.27%20Bijlage%20I%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Notitie%20Strategische%20IV-governance%20versie%201.2.RvdL.pdf">Bijlage 1 brief <span class="rnl-file-properties">(pdf, 937,1 KB)</span></a></li><li> <a title="2018.06.27%20Bijlage%20II%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Rapportage%20KEI%20RvR%20definief%201%20juli%20document.RvdL.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Documents/2018.06.27%20Bijlage%20II%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Rapportage%20KEI%20RvR%20definief%201%20juli%20document.RvdL.pdf">Bijlage 2 brief <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,8 MB)</span></a></li></ul>
Veelgestelde vragen digitaal procederen in handelsvorderingszaken27-6-2018 22:00:00Veelgestelde vragen en antwoorden over het besluit om digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren.De Raad voor de rechtspraak zal digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging met het huidige systeem <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuwe-ontwikkelingen-rond-digitalisering-Rechtspraak.aspx">niet landelijk invoeren</a>. Wat betekent dit voor lopende digitale zaken, het Aansluitpunt Rechtspraak en de toekomst van digitaal procederen? Lees de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum