Kantonprocedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Kanton > Procedures

De kantonrechtspraak kent verschillende procedures. Met welke procedure u te maken heeft, is afhankelijk van het soort zaak dat u heeft.

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de kantonrechter over een conflict.

De uitgebreide (bodem)procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Met een dagvaarding start u:

  • een uitgebreide (bodem)procedure
  • een spoedprocedure (kort geding)

Verzoekschriftprocedure

In een verzoekschriftprocedure vraagt u aan de kantonrechter om iets te doen.

De uitgebreide (bodem)procedure start met een verzoekschrift. U vraagt de rechter bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te ontbinden of iemand onder curatele te plaatsen. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan).

Met een verzoekschrift start u:

  • een uitgebreide (bodem)procedure
  • een spoedprocedure (voorlopige voorziening)

Spoedprocedure

In een spoedprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle (voorlopige) beslissing. Dit doet u in een spoedeisende zaak. Bijvoorbeeld als u betaling wilt van achterstallig loon.

Strafprocedure

De kantonrechter behandelt strafzaken over overtredingen. Een overtreding is een relatief licht strafbaar feit.

Beroepsprocedure verkeersboetes

Bent u het niet eens met de administratieve boete (Mulderbeschikking), heeft u bezwaar aangetekend en is dit door de officier van justitie afgewezen? U kunt hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum