Kantonprocedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Kanton > Procedures

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de kantonrechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Verzoekschriftprocedure

In een verzoekschriftprocedure vraagt u aan de kantonrechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te ontbinden of iemand onder curatele te plaatsen. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan).

 

Kort geding

In een kort geding vraagt u de kantonrechter om een snelle, voorlopige beslissing (voorlopige voorziening). Dit doet u in een spoedeisende zaak. Bijvoorbeeld als u betaling wilt van achterstallig loon.

Beroepsprocedure verkeersboetes

Bent u het niet eens met de administratieve boete (Mulderbeschikking), heeft u bezwaar aangetekend en is dit door de officier van justitie afgewezen? U kunt hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter.

 

Strafprocedure

De kantonrechter behandelt strafzaken over overtredingen. Een overtreding is een relatief licht strafbaar feit.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum