Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm. Hieronder vallen onder meer lichte strafzaken en arbeidszaken. Met welk rechtsgebied u te maken krijgt, is afhankelijk van uw zaak.

 
 
 
 

Kanton

toga's over de arm gedragen 
 

De kantonrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak. De kantonrechter behandelt:

  • civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
  • arbeidszaken
  • huurzaken
  • consumentenkoopzaken
  • consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000
  • lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

Strafrecht

rechter 

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden.

 

Bestuursrecht

rechter achter computerscherfm 
 

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Civiel recht

drie rechters in een rechtszaal 
 

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen:

  • particulieren onderling
  • organisaties onderling
  • particulieren en organisaties

 

Jeugdrecht

Het Nederlandse jeugdrecht overschrijdt de grenzen van het strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Bij de betreffende rechtsgebieden leest u hier meer over.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum