Strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Rechtsgebieden > Strafrecht

Strafbare feiten

Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is.

 

Overtredingen

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen.

Misdrijven

Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger en vallen onder het strafrecht. Voorbeelden van misdrijven zijn fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

 

Naar de strafrechter

 

Ik ben verdachte

In het strafrecht beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Ik ben slachtoffer

Heeft u aangifte gedaan (politie.nl) van de overtreding of het misdrijf en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

Ik ben getuige

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval wordt u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.

 

Soorten strafrechters

In het strafrecht zijn er verschillende soorten rechters die strafbare feiten behandelen. Voor volwassenen zijn dat vooral de kantonrechter, politierechter, economische politierechter, economische kamer en meervoudige strafkamer. Voor welke rechter de verdachte moet verschijnen, hangt af van de aard  en ernst van de overtreding of het misdrijf.

 

 

Strafprocedures

Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het: volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures.

 

 

Hoe lang duurt een strafprocedure?

Hoe snel uw zaak op zitting komt, hangt af van hoe het onderzoek naar het strafbare feit door de politie en het Openbaar Ministerie (OM) verloopt. De snelheid van de procedure voor de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit van uw strafzaak. Een zaak voor de kantonrechter kan in enkele minuten klaar zijn. Een ingewikkelde strafzaak waarin veel getuigen moeten worden gehoord en deskundigenonderzoek moet worden verricht kan maanden duren.

Uitgangspunt is dat binnen 2 jaar nadat u redelijk kon vermoeden dat u vervolgd zou worden een uitspraak volgt. Nadat uw zaak tijdens de zitting inhoudelijk is behandeld en het onderzoek is gesloten, doet de rechter doorgaans direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak.

 

Kosten strafzaak

Bij een strafrechtelijke procedure betaalt de verdachte de kosten voor een advocaat, als hij of zij deze inschakelt. Mogelijk krijgt hij of zij een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat of wordt de advocaat helemaal betaald.

 

 

Nieuws over strafrecht  Nieuws over strafrecht

 

 

Op de rol: 'Met 28 flessen badschuim maak je een schip schoon'8-8-2017 22:00:00Nieuwe aflevering in de rechtbankrubriek Op de rol: winkeldiefstal van 28 flessen badschuim.<p>‘Ik moet schoon schip maken’, had Edsel (61) tegen de politieagenten gezegd die hem onderhielden over de diefstal van 28 flessen badschuim. Griffier, rechter en officier moeten in zaal F1 van het Haagse Paleis van Justitie smakelijk lachen om de Youp-waardige beeldspraak. Edsels advocaat Joris Gravesteijn ziet de humor er ook van in. ‘Typisch Edsel’. Of Edsel op die februaridag van dit jaar opzettelijk grappig was, kan de rechtbank hem helaas niet vragen. Edsel meldde zich een paar uur voor de zitting af bij zijn advocaat. ‘Hij heeft griep. Dat is misschien wat vreemd in deze zomermaand, maar aan de andere kant: hij laat nooit verstek gaan als hij wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Ik sta hem al 12 jaar bij. Ik had hem er graag bij gehad vandaag. Hij is kleurrijk en innemend. U had kunnen zien dat hij geen slechte inborst heeft’, aldus raadsman Gravesteijn.</p>
Op de rol: 'Het biljet van 500 euro was echt'25-7-2017 22:00:00<p>Heb u weleens een biljet van 500 euro in de knip gehad? Het is roze-paars en er staat moderne 20e-eeuwse architectuur op. Het biljet (600 miljoen zijn er in omloop) is erg in trek bij criminelen en terroristen. ‘Een miljoen euro in biljetten van 500 kan gemakkelijk worden vervoerd in een klein koffertje’, verklaart Europoldirecteur Rob Wainwright de populariteit van het biljet onder het addergebroed. De Europese Centrale Bank stopt volgend jaar daarom met het uitgeven van de paarse eurobiljetten. Ze blijven wel geldig.</p>
Wegenverkeerswet wordt aangepast: andere invulling van 'roekeloosheid'19-7-2017 22:00:00Wegenverkeerswet wordt aangepast. Strafmaxima voor sommige delicten verhoogd en andere invulling begrip roekeloosheid.<p>De Wegenverkeerswet wordt aangepast. De term ‘roekeloosheid’, die in juridische zin iets anders betekent dan in het alledaagse spraakgebruik, zorgt in de praktijk voor te veel verwarring. De wetswijziging kondigt de minister van Veiligheid en Justitie aan naar aanleiding van het vandaag (donderdag 20 juli 2017) verschenen onderzoek <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/nieuws/2017/07/20/minister-blok-gaat-strafmaat-ernstige-verkeersdelicten-verhogen">Straftoemeting ernstige verkeersdelicten</a> (rijksoverheid.nl). Uit dit onderzoek blijkt dat over het geheel genomen de strafoplegging ‘adequaat’ is: naarmate de ernst van de verkeersfout en het letsel toenemen, wordt de straf die rechters opleggen hoger. </p>

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum