Procedures voogdij

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Voogdij

Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na overlijden van beide juridische ouders. Wilt u iemand als voogd aanwijzen? U kunt dit laten vastleggen in uw testament of in het gezagsregister via een formulier.

Bent u als voogd aangewezen of door de rechtbank benoemd? U kunt uw benoeming aanvaarden of weigeren. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures voogdij

 

Voogdij na overlijden

Na overlijden van de juridische ouder(s) met gezag, wordt een minderjarige onder voogdij geplaatst. Is er nog een andere ouder (zonder gezag)? Deze ouder kan het gezag aanvragen. De rechter beslist in het belang van het kind wie het gezag krijgt: een voogd of de ouder.

 

 

Wie krijgt het gezag?

 

Gezamenlijk gezag van 2 ouders

Als beide ouders met gezamenlijk gezag zijn overleden, wordt een voogd belast met het gezag over een minderjarige. Hebben de ouders geen voogd aangewezen, dan benoemt de rechter een voogd.

 

Gezag van 1 ouder

Heeft een van beide ouders het gezag? Als deze ouder komt te overlijden, dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt; een voogd of de andere ouder. De andere ouder heeft de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter benoemt alleen een ander dan deze ouder als dit beter is voor het kind.

 

Gezamenlijk gezag van ouder en partner (niet-ouder)

Als de ouder en partner (niet-ouder) samen gezag hebben over de minderjarige en de ouder komt te overlijden, dan krijgt de partner de voogdij. Als het minderjarige kind ook nog een ouder heeft zonder gezag, kan deze het gezag bij de rechter aanvragen. In dat geval beslist de rechter wie het gezag krijgt: de partner of de ouder die het gezag aanvraagt.

 

 

Rechten en plichten voogd

 

1 voogd

Als voogd bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U bent niet verplicht dit zelf te doen. Het kind kan bijvoorbeeld ook in een tehuis of pleeggezin verblijven.

Een voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beheert het vermogen van het kind. De kantonrechter houdt toezicht op de manier waarop u het vermogen van het kind beheert. Voor sommige handelingen moet u vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter. Indien nodig en met toestemming van de kantonrechter kunt u het vermogen van het kind ook gebruiken om het levensonderhoud van het kind te betalen.

 

Gezamenlijke voogdij

Heeft u gezamenlijk de voogdij over een kind? U moet het kind zelf verzorgen en opvoeden en samen de kosten betalen voor het levensonderhoud van het kind. Ook bent u samen wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheert u samen het vermogen van het kind. Gezamenlijke voogden ontvangen meestal kinderbijslag.

 

 

 

Vraag en antwoord

Mogen wij maar 1 voogd aanwijzen?

Nee, ouders kunnen ieder afzonderlijk 1 of 2 voogden aanwijzen. Als de ouders tegelijk overlijden, beslist de rechter wie de voogd wordt.

Wat gebeurt er als we geen voogd aanwijzen?

Hebben de ouders niets geregeld over voogdij na hun overlijden, dan benoemt de rechter een voogd.

Wat kost het vastleggen van een voogd in het gezagsregister?

Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u de gemeente voor afschriften van documenten.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum