Voogd benoemen, eigen verzoek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voogdij > Voogd benoemen, eigen verzoek

Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na overlijden van één of beide juridische ouders. Of in het geval dat de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren.

Wilt u iemand als voogd aanwijzen? U kunt dit laten vastleggen in uw testament of in het gezagsregister, digitaal of via een formulier. Bent u als voogd aangewezen of door de rechtbank benoemd? U kunt uw benoeming aanvaarden of weigeren.

De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Voogd benoemen, eigen verzoek

Na het overlijden van de juridische ouder(s) met gezag, moet er een voogd worden benoemd. Dit geldt ook voor de situatie waarin de juridische ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen. U kunt op eigen verzoek een verzoekschrift voor het benoemen van een voogd indienen bij de rechtbank.

De procedure valt onder het civiel recht (burgerlijk recht). U bent verplicht een advocaat in te schakelen.


De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een verzoek voor het aanvragen van de voogdij over een minderjarig kind in te dienen. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze voogdijprocedure. In de meeste gevallen wil de verzoeker zelf de voogdij op zich nemen.

  Advocaat verplicht

  In het verzoekschrift zet u waarom u benoemd wilt worden als voogd. Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het voogdij-verzoek in bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden in uw procedure over de voogdij zijn. De rechter informeert de belanghebbenden over het verzoek tot benoeming van de voogd.
  Belanghebbende civiel recht

 • Is er een belanghebbende die het niet eens is met het verzoek, dan krijgt die de mogelijkheid om te reageren. Het is uitzonderlijk dat een andere belanghebbende ingaat tegen het verzoek.

  Het kan zo zijn dat het verzoekschrift min of meer gelijktijdig wordt ingediend met een initiatief van de rechtbank om een voogd te benoemen. In dat geval neemt de Raad voor de Kinderbescherming vaak de verzoekschriftprocedure voor de voogdij van de verzoeker over.
  Procedure benoeming op initiatief van rechtbank

 • ​Een zitting is bij een verzoek om benoeming van een voogd vrijwel nooit nodig.

 • ​De rechter doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat.

Kosten benoemen voogd (eigen verzoek)

Doet u de aanvraag digitaal dan is het gratis. Als u de aanvraag schriftelijk indient, moet u diverse documenten meesturen die u bij uw gemeente opvraagt. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Doorlooptijd benoemen voogd (eigen verzoek)

U ontvangt binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister. Zodra een voogd een bereidverklaring heeft afgelegd bij de griffie is de procedure geëindigd.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum