Kosten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voogdij > Kosten

Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na overlijden van beide juridische ouders. Wilt u iemand als voogd aanwijzen? U kunt dit laten vastleggen in uw testament of in het gezagsregister via een formulier.

Bent u als voogd aangewezen of door de rechtbank benoemd? U kunt uw benoeming aanvaarden of weigeren. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Kosten

Kosten aanwijzen voogd

Doet u de aanvraag digitaal dan is het gratis. Als u de aanvraag schriftelijk indient, moet u diverse documenten meesturen die u bij uw gemeente opvraagt. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Kosten benoemen voogd na overlijden

Wilt u een verzoek indienen? Voor de procedure bij de rechter betaalt u griffierechten en de kosten voor een advocaat.

 

Kosten advocaat

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt.

Tegemoetkoming kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat en/of mediator. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

Overige tarieven en declaraties

Schakelt u een getuige, deskundige, tolk of vertaler in, dan betaalt u hem zelf een vergoeding. U betaalt:

  • reiskosten
  • extra noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld materiaalkosten voor het deskundigenonderzoek
  • aan de getuige een vergoeding voor de tijd die hij kwijt is
  • aan de deskundige, tolk of vertaler een vergoeding voor zijn werkzaamheden (salaris)

 

 

Kosten tegenpartij terugbetalen

In een civiele zaak kan de rechter de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten.

 

 

 

Vraag en antwoord

Mogen wij maar 1 voogd aanwijzen?

Nee, ouders kunnen ieder afzonderlijk 1 of 2 voogden aanwijzen. Als de ouders tegelijk overlijden, beslist de rechter wie de voogd wordt.

Wat gebeurt er als we geen voogd aanwijzen?

Hebben de ouders niets geregeld over voogdij na hun overlijden, dan benoemt de rechter een voogd.

Wat kost het vastleggen van een voogd in het gezagsregister?

Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u de gemeente voor afschriften van documenten.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum