Zedenmisdrijven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Zedenmisdrijven

Verdachte

Beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

             

 

Welke strafrechter

Bij een zedenmisdrijf, zoals verkrachting of kindermisbruik, gaat het over het algemeen om een zwaar misdrijf. Zware misdrijven worden behandeld door 3 rechters (meervoudige kamer).

 

Oriëntatiepunten straffen

De rechtbanken en gerechtshoven hebben in de loop der jaren zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. De rechter zal in elke zaak rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de situatie.

 

 

Slachtoffer

 

Rechten

Heeft u aangifte gedaan van een zedenmisdrijf (politie.nl) en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

~
 

 

Schade

Vraagt u als slachtoffer een schadevergoeding, dan wordt u (gedeeltelijk) procespartij. U voegt zich dan als benadeelde partij in het strafproces.

 

Slachtoffers kunnen bij een Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het strafproces. Ga naar slachtofferloket (rijksoverheid.nl).

 

 

Getuige van zedenmisdrijf

 

Verklaring afleggen bij politie

Als u weet van een zedenmisdrijf (zoals verkrachting, aanranding, kinderporno of kindermisbruik), kunt u zich melden bij de politie (politie.nl). Het kan ook zijn dat de rechter-commissaris u oproept voor verhoor in het onderzoek voorafgaand aan de rechtszaak.

Getuige in een strafzaak

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval wordt u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.