Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Rechtsgebieden > Bestuursrecht
 
 

Naar de bestuursrechter

 

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

 

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

 

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

 


Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Bekostiging nieuwe islamitisch-hindoeïstische school Den Haag terecht geweigerd19-9-2017 22:00:00De staatssecretaris heeft terecht geweigerd om een nieuwe Haagse middelbare school te bekostigen, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.<p>De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft terecht geweigerd om een nieuwe Haagse middelbare school van de stichting De Ozonlaag te bekostigen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 september 2017). De stichting had om bekostiging gevraagd voor een nieuwe scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Den Haag, op islamitische én hindoeïstische grondslag.</p>
Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verblijfsrecht door fraude19-9-2017 22:00:00De Raad van State heeft in een vreemdelingenzaak vragen gesteld aan het Europese Hof. De Raad wil weten of Europese richtlijnen toestaan dat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken vanwege fraude, maar een gezinslid daar niet van wist.<p>De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (20 september 2017) in een vreemdelingenzaak zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en over de Europese Richtlijn langdurig ingezetenen. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten of deze richtlijnen toestaan dat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken wanneer fraude is gepleegd, maar een gezinslid daar niet van wist.</p>
Grondeigenaren beter beschermd bij onteigening door aanpassingen wetsvoorstel14-9-2017 22:00:00Door aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt. De Raad voor de rechtspraak is blij met de aanpassingen.<p>Door aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt. De Raad voor de rechtspraak is blij met de aanpassingen die zijn gedaan en ziet hierdoor geen zwaarwegende bezwaren meer tegen het voorstel, schrijft de Raad in een <a title="2017-27-Wetgevingsadvies-Grondeigendom-onteigening-II.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/2017-27-Wetgevingsadvies-Grondeigendom-onteigening-II.pdf">wetgevingsadvies <span class="rnl-file-properties">(pdf, 381,1 KB)</span></a>.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum