Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Rechtsgebieden > Civiel recht

Civiel recht

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen: particulieren onderling, organisaties onderling en particulieren en organisaties.

Naar de civiele rechter

 

Ik wil een rechtszaak beginnen

U heeft een conflict en wilt dat de rechter hierover oordeelt. Bekijk hoe u een rechtszaak start.

Ik ben tegenpartij in een rechtszaak

Er is een rechtszaak tegen u aangespannen. Bekijk welke stappen u kunt nemen.

Ik ben betrokken bij een rechtszaak

U kunt om allerlei redenen betrokken zijn bij een rechtszaak. Bijvoorbeeld omdat u getuige bent of zelf belang heeft bij de zaak. Lees wat u kunt verwachten tijdens de rechtszaak

Civiele procedures

Het civiel recht kent verschillende procedures: de dagvaardingsprocedure (of vorderingsprocedure) en de verzoekschriftprocedure.

           

Gemachtigde civiel recht

Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. In een civiele rechtszaak is het inschakelen van een advocaat verplicht. Bij kantonzaken is dit niet verplicht, maar het mag wel. Laat u zich bijstaan door iemand anders dan een advocaat, heeft u wel een machtiging nodig.

 

 

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.

Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

Algemene voorwaarden insolventieregister en curatele- en bewindregister aangepast29-10-2017 23:00:00De algemene voorwaarden van het Centraal Insolventie Register (CIR) en het Curatele- en bewindregister (CCBR) zijn aangepast.<p>De algemene voorwaarden van het <a href="https://insolventies.rechtspraak.nl/">Centraal Insolventie Register</a> (CIR) en het <a href="https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/">Curatele- en bewindregister</a> (CCBR) zijn aangepast. De nieuwe voorwaarden bepalen dat een afnemer van de registers mag afwijken van de gestelde bewaartermijn als hij vanwege zijn publiekrechtelijke taak verplicht is een langere bewaartermijn in acht te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om hierover een afweging te maken. </p>
Insolventieregister nu ook geschikt voor mobiele apparaten26-10-2017 22:00:00Het Centraal Insolventieregister, waar gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen te vinden zijn, is nu ook geschikt voor mobiele apparaten. <p>Het <a href="https://insolventies.rechtspraak.nl/">Centraal Insolventieregister</a>, waar gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen te vinden zijn, is nu ook geschikt voor  mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. </p>
Conclusie AG: beslissing over onteigening gronden Hedwigepolder moet over28-9-2017 22:00:00<p>De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij haar uitspraak van 8 juni 2016 tot onteigening van de gronden in de Hedwigepolder het Koninklijk Besluit, waarin de grond ter onteigening is aangewezen, niet streng genoeg gecontroleerd. De uitspraak moet dan ook worden vernietigd. Dat stelt (waarnemend) advocaat-generaal bij de Hoge Raad Van Oven in zijn conclusie van vandaag.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum