eKantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKanton > Procedures > eKantonrechter

Door een verstoring kunt u momenteel niet digitaal procederen via eKanton. U kunt eventueel via een papieren procedure samen met de andere partij de kantonrechter om een beslissing vragen, volgens artikel 96 Rv. Dit kan bij elke kantonrechter en brengt geen extra kosten met zich mee. De Rechtspraak doet onderzoek naar de beste oplossing voor de verstoring. Excuses voor het ongemak.

 

Voorwaarden

Voorwaarden voor een digitale procedure voor de eKantonrechter zijn:

 • het is een civiele zaak
 • voor de zaak is geen uitgebreid feitenonderzoek of getuigenverhoor nodig
 • beide partijen zijn het erover eens om digitaal te procederen
 • de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan is uitgesloten
 • er treden slechts twee (groepen) partijen op; een verzoekende en een verwerende partij
 • de zaak gaat om een bedrag dat niet hoger is dan € 25.000

 

Niet eens over digitaal procederen

Wil een van beide partijen niet digitaal procederen? Dan kunt u geen aanvraag indienen bij de eKantonrechter. U kunt dan een ‘gewone’ procedure starten bij de kantonrechter.

Procedure

De procedure bij de eKantonrechter verloopt bijna helemaal digitaal. De rechter behandelt de zaak wel mondeling tijdens een zitting. Voorlopig zijn er 2 locaties waar zittingen van de eKantonrechter plaatsvinden: Rotterdam en ’s-Hertogenbosch.

 

U kunt uw zaak altijd digitaal indienen via Mijn Rechtspraak. Komt uw zaak niet in aanmerking voor de eKantonprocedure? U kunt dan een gewone procedure starten bij de kantonrechter.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 Een procedure bij de eKantonrechter heeft de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • ​U start een rechtszaak bij de eKantonrechter door digitaal een aanvraag in te dienen voor behandeling van uw zaak.
   

  Toegang tot eKantonrechter

  Om uw aanvraag in te dienen heeft u toegang nodig tot het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak. Als particulier krijgt u toegang met uw DigiD, met een extra controle via sms, als organisatie met eHerkenning en als advocaat met uw advocatenpas. Via Mijn Rechtspraak komt u bij de eKantonrechter.

  Aanvraag indienen

  U bent verzoeker

  Wilt u een zaak starten, dan vult u digitaal alle gegevens in op de beveiligde pagina bij de eKantonrechter. U krijgt na het invullen een code. Deze code geeft u aan de partij tegen wie u een zaak start, de verweerder.

  U bent verweerder

  Een persoon, bedrijf of organisatie start digitaal een rechtszaak tegen u of uw bedrijf of organisatie via de eKantonrechter. U krijgt een code van uw tegenpartij, de verzoeker in de procedure. De code heeft u nodig om te reageren op de standpunten van de verzoeker.

  Standpunten en tegenvordering

  De verweerder logt in op het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak. Met de code bekijkt hij daar de gegevens, vult deze aan en licht zijn standpunten toe. De verweerder heeft ook de mogelijkheid om een tegenvordering in te dienen. Doet hij dat, dan krijgt de verzoeker daarvan bericht.

  Aanvraag voltooien

  De aanvraag is voltooid als de verweerder reageert op de aanvraag van de verzoeker. Dat is het geval als de verweerder inlogt, gegevens invult en/of zijn standpunten indient.

 • Is de aanvraag voltooid? De eKantonrechter beoordeelt of het geschil geschikt is voor de digitale procedure. U ontvangt hiervan allebei een bericht.

  Geschikt voor eKantonrechtersprocedure

  Heeft de eKantonrechter bepaald dat de zaak geschikt is, dan start de behandeling van de zaak zelf.

  Niet geschikt voor eKantonrechtersprocedure

  Bepaalt de eKantonrechter dat de zaak niet geschikt is voor een digitale procedure? De zaak wordt niet in behandeling genomen. U kunt eventueel uw procedure starten bij de ‘gewone’ kantonrechter.

 • Als de zaak geschikt is, bevestigt de verzoeker het verzoek voor digitale behandeling van de zaak en ontvangt de factuur voor het griffierecht. Het bedrag is gelijk aan het griffierecht in een gewone kantonprocedure. U betaalt via iDeal.
 • Zowel verzoeker als verweerder mogen hun standpunten verder toelichten en onderbouwen met bewijsstukken. Zoals: bankafschriften, brieven, doktersverklaringen, werkbeoordelingen of beeldmateriaal.
 • Zodra de factuur is voldaan, bepaalt de eKantonrechter dag en tijdstip van de mondelinge behandeling. Zittingen van de eKantonrechter vinden plaats in Rotterdam of in Den Bosch.

  Beide partijen krijgen een uitnodiging voor de mondelinge behandeling van de zaak. In de uitnodiging staan de plaats, datum en tijd van de zitting en de naam van de behandelend rechter. U krijgt gelegenheid om data door te geven waarop u echt niet kunt komen (verhinderdata).

  Altijd zitting

  Vindt u een mondelinge behandeling niet nodig? In antwoord op de uitnodiging kunt u doorgeven dat u afziet van mondelinge behandeling. Maar eigenlijk is er altijd een fysieke zitting. Alleen bij hoge uitzondering kan de rechter besluiten dat een zitting niet nodig is.

 • Tijdens de zitting stelt de rechter meestal vragen aan een of beide partijen. U krijgt over het algemeen ook de gelegenheid om een mondelinge toelichting geven op uw verzoek of verweer

  Documenten meenemen

  Heeft u bepaalde stukken niet kunnen uploaden, dan kunt u deze meenemen naar de zitting. Na afloop van de mondelinge behandeling kunt u geen nieuwe stukken meer (digitaal) indienen, tenzij de eKantonrechter toestemming geeft.

  Schikkingsvoorstel

  De rechter stelt misschien tijdens de zitting voor om u en uw tegenpartij tot een schikking te laten komen.

 • De rechter doet binnen 8 weken digitaal uitspraak, gerekend vanaf het moment dat beide partijen het verzoekschrift hadden ingediend. U krijgt daarvan digitaal bericht. Het vonnis komt in het digitaal dossier, dat u en uw tegenpartij kunnen raadplegen. Geeft uw tegenpartij geen gevolg aan de uitspraak van de rechter? Om de beslissing van de rechter af te dwingen, kunt u de rechter vragen om een ondertekend afschrift van de beslissing.
 • Het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de eKantonrechter.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum