Vonnis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Vonnis

Een vonnis is een gemotiveerde, bindende uitspraak van een rechter. Als het een uitspraak van een rechter in hoger beroep of cassatie betreft, heet die uitspraak een arrest.

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
 • In een vonnis benoemt de rechtbank:

  • de namen en woonplaatsen van de partijen, en de namen van hun gemachtigden/advocaten
  • de standpunten die de partijen hadden, tenzij het een verkort vonnis betreft
  • het verloop van het geschil
  • de naam van de rechter(s)
  • de beslissing van de rechter(s), de datum waarop hij/zij deze heeft/hebben genomen en de manier waarop hij/zij tot de beslissing is/zijn gekomen
  • het wettelijke kader, de overwegingen, de uitspraak en de manieren waarop de partijen de uitspraak juridisch kunnen aanvechten, tenzij het een verkort vonnis betreft
  • de kostenveroordeling (de kosten voor de rechtsgang; de in het ongelijk gestelde partij moet deze over het algemeen betalen, in geval van onnodige kosten kan de rechter beslissen dat de veroorzaker deze moet vergoeden, mits dat van toepassing is op de zaak)

  Een vonnis is ondertekend door de rechter(s).

 • Een tussenvonnis is een vonnis waarin de rechter nog niet op alle geschilpunten een eindebeslissing heeft gegeven. Zo kan het zijn dat de rechter op alle of bepaalde geschilpunten nog nader bewijs van partijen verlangt. In een eindvonnis staat de definitieve beslissing.
  Het is mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een eindvonnis. Hoger beroep wordt ingesteld bij een gerechtshof of bijzonder college.

  In beroep gaan tegen een arrest is mogelijk bij de Hoge Raad (de hoogste rechtsprekende organisatie in Nederland) en heet ‘in cassatie gaan’. Bij cassatie wordt niet de hele zaak overgedaan, maar wordt slechts gekeken of het recht juist is toegepast en of het arrest van het hof goed is gemotiveerd. De Hoge Raad kijkt niet meer naar de feiten zelf.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum