Rekening en verantwoording

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Rekening en verantwoording

Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u als bewindvoerder of curator jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.

 

Opsturen formulier rekening en verantwoording

U kunt gebruikmaken van het formulier rekening en verantwoording.

Let op! Het digitale formulier voor het indienen van de rekening en verantwoording is niet beschikbaar. U kunt het pdf-formulier rekening en verantwoording (pdf, 782,2 KB) gebruiken.

Toelichting: de Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van haar digitale diensten. Ook aan het digitale formulier voor de rekening en verantwoording wordt gewerkt. Excuses voor het ongemak.

U kunt het pdf-formulier digitaal of handmatig invullen.

Het pdf-formulier digitaal invullen:

 1. Download formulier rekening en verantwoording (pdf, 782,2 KB) en sla het op uw computer op.
 2. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader.
 3. Vul het formulier in en sla het weer op uw computer op.
 4. Print het ingevulde formulier uit.
 5. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
  • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
  • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
 6. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.

Het pdf-formulier handmatig invullen:

 1. Open formulier rekening en verantwoording (pdf, 782,2 KB).
 2. Print het formulier uit.
 3. Vul het formulier met de hand in.
 4. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
  • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
  • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
 5. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.

Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van het bewind of de curatele. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. De bewindvoerder is verplicht de boedelbeschrijving binnen 4 maanden na benoeming naar de kantonrechter te sturen.

Opsturen formulier boedelbeschrijving

U kunt gebruikmaken van het formulier boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB). Sla het formulier op uw computer op en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan.

Of u print het formulier uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie.

De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de boedelbeschrijving. Totdat deze optie beschikbaar komt, kunt u het pdf-formulier gebruiken.

Verplichtingen bewindvoerder en curator

De rekening en verantwoording is één van de verplichtingen die een bewindvoerder of curator heeft.

 Veelgestelde vragen rekening en verantwoording

>Alles uitklappen
 • De Rekening en verantwoording dient u jaarlijks in, tenzij de kantonrechter anders beslist.

 • U kunt het formulier Rekening en verantwoording op twee manieren invullen:

  • Sla het formulier (pdf, 782,2 KB) op op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan.
  • Of u print het formulier (pdf, 782,2 KB) uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie. U krijgt dan een ontvangstbevestiging.
 • Onderaan in het formulier vult u bij punt 9 ‘Ondertekening’ de velden in. Daarna print u het formulier en moet u het laten ondertekenen door:

  • de bewindvoerder/curator zelf
  • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
  • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen en akkoord is (als de betrokkene niet akkoord is, is bij punt 9 de reden daarvan te vermelden)
 • Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar de kantonrechter van de rechtbank in het arrondissement waar de betrokkene woont of u geeft het af bij de informatiebalie van deze rechtbank. U krijgt dan een ontvangstbewijs.

  De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de rekening en verantwoording. Totdat de digitale versie beschikbaar komt, kunt u gebruik maken van het pdf-formulier.

 • Een kruispost is een boeking tussen 2 van uw eigen rekeningen (een debet- en een creditboeking), bijvoorbeeld van kas naar betaalrekening. Een kruispost moet altijd 2 keer genoteerd worden: een ‘Af’-boeking in de ene rekening en een ‘Bij’-boeking in de andere rekening.

 • U moet het formulier zo gedetailleerd mogelijk invullen, omdat het dient ter specificatie van de bedragen in de samenvatting.

 • Als er meer dan 1 erfgenaam is en de nalatenschap nog niet onder hen is verdeeld, is er sprake van een onverdeelde nalatenschap.

 • De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van het bewind of de curatele. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. De bewindvoerder is verplicht de boedelbeschrijving binnen 4 maanden na benoeming naar de kantonrechter te sturen van de rechtbank in het arrondissement waar de betrokkene woont.

  Opsturen formulier boedelbeschrijving
  U kunt gebruik maken van het formulier boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB). Sla het formulier op op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan.

  Of u print het formulier uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie. 

  De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de boedelbeschrijving. Totdat deze optie beschikbaar komt, kunt u het pdf-formulier gebruiken.

  Formulier Boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB)
  Adressen rechtbanken

Bent u een professionele bewindvoerder of curator? Bekijk het overzicht met de kwaliteitseisen en formulieren.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum