Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Persoonsgebonden budget

U kunt via verschillende instanties een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Of u hierover een procedure bij de rechtbank kunt starten, hangt samen met de instantie die het pgb toekent.

Algemeen

Rechtszaak starten

U kunt bijvoorbeeld in beroep gaan bij de bestuursrechter als:

  • het om een pgb gaat dat (deels) wordt toegekend door de gemeente of het zorgkantoor
  • uw aanvraag voor een pgb is afgewezen, (deels) is ingetrokken of u moet terugbetalen en uw bezwaar hiertegen is afgewezen
  • u in het bezwaarschrift het bestuursorgaan heeft verzocht om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter en hiermee wordt ingestemd.

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

Bent u het niet eens met een beslissing van de zorgverzekeraar?

U kunt een klacht indienen bij de Ombudsman Zorgverzekeringen.

 

Zorgkantoor

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgverzekeraar

Pgb uit de Zorgverzekeringswet

Gemeente

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en pgb uit de Jeugdwet via gemeente

 

 

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een procedure bij de rechtbank beginnen?

Als uw bezwaar tegen de beslissing van de gemeente of het zorgkantoor over uw pgb is afgewezen.

Mijn pgb is ingetrokken, vervalt dit als ik een rechtszaak start?

Nee. Als u hierdoor acuut in de problemen komt, kunt u de rechter wel vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Wat kost een beroepsprocedure pgb?

U betaalt griffierecht. Als u gelijk krijgt, moet de gemeente of het zorgkantoor de kosten (deels) vergoeden.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum