Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Planschade

Is uw verzoek om een tegemoetkoming in planschade (een planschadeverzoek) door een bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk afgewezen? En het bezwaar daartegen ook? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De beroepsprocedure planschade valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Planschadeverzoek afgewezen?

Als uw planschadeverzoek (gedeeltelijk) is afgewezen en het bezwaar daartegen ook, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Als de rechter u in het gelijk stelt, kan hij het bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit te nemen of stelt hij zelf het schadebedrag vast.

 

 

Kosten beroepsprocedure planschade

Aan de beroepsprocedure planschade zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u eventueel kosten voor een deskundigenrapport en voor een advocaat of een mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd beroepsprocedure planschade

Een beroepsprocedure planschade duurt minimaal 6 maanden.

 

Vraag en antwoord

Hoe start ik de beroepsprocedure planschade?

U kunt uw beroepschrift digitaal indienen via een beveiligde internetverbinding of schriftelijk. Het formulier vindt u bij het digitale loket van de rechtspraak.

Met welke kosten krijg ik te maken bij de beroepsprocedure planschade?

U betaalt griffierechten. Daarnaast maakt u mogelijk kosten voor een deskundigenrapport en voor een advocaat als u deze inschakelt.

Wat gebeurt er als de zaak wordt aangehouden?

Soms heeft de rechter meer informatie nodig van (een van de) partijen voordat hij uitspraak kan doen. U krijgt bericht hoe de zaak verder verloopt.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum