Kosten procedure schadevergoeding overheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Schadevergoeding van de overheid > Kosten procedure schadevergoeding overheid

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan kunt u een procedure starten.

U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Kosten procedure schadevergoeding overheid

Aan de beroepsprocedure schadevergoeding van de overheid zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat en een mediator als u deze inschakelt.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

 

Tarieven 2018

De tarieven 2018 gelden voor beroepschriften die op of na 1 januari 2018 zijn ingediend. Voor zaken waarbij het beroepschrift eerder is ingediend geldt het tarief 2017.


 Proefberekening 2018

Vraag

Gaat het om een procedure bij de rechtbank? Of gaat het om hoger beroep of cassatie?

Procedure bij de rechtbankHoger beroepIn cassatie bij de Hoge RaadDeze vraag vind ik lastig te beantwoorden

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Wilt u de vordering tot schadevergoeding indienen bij de bestuursrechter of bij de kantonrechter? Of wilt u een kort geding starten omdat u met spoed een voorschot nodig heeft?

Vordering indienen bij de bestuursrechterVordering indienen bij de kantonrechterKort geding starten bij de kantonrechterKort geding starten bij de civiele rechterDeze vraag vind ik lastig te beantwoorden

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNeeDat weet ik niet

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNeeDat weet ik niet

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon(organisatie)

Vraag

Hoe hoog is de vordering (inclusief kosten die gemaakt zijn om schuldenaar schuld te laten betalen en rente)?

De vordering is van onbepaalde waarde of niet hoger dan € 12.500De vordering is hoger dan € 12.500 maar niet hoger dan € 100.000De vordering is hoger dan € 100.000

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNee

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNee

Vraag

Hoe hoog is de vordering (inclusief kosten die gemaakt zijn om schuldenaar schuld te laten betalen en rente)?

De vordering is van onbepaalde waarde of niet hoger dan € 12.500De vordering is hoger dan € 12.500 maar niet hoger dan € 100.000De vordering is hoger dan € 100.000

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNee

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNee

Vraag

Hoe hoog is de vordering (inclusief kosten die gemaakt zijn om schuldenaar schuld te laten betalen en rente)?

De vordering is van onbepaalde waarde of niet hoger dan € 500De vordering is hoger dan € 500 maar niet hoger dan € 12.500De vordering is hoger dan € 12.500

Vraag

Hoe hoog is de vordering (inclusief kosten die gemaakt zijn om schuldenaar schuld te laten betalen en rente)?

De vordering is van onbepaalde waarde of niet hoger dan € 500De vordering is hoger dan € 500 maar niet hoger dan € 12.500De vordering is hoger dan € 12.500

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming)?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNee

Vraag

Is er al een beroepschrift of verzoekschrift tegen het schadeveroorzakende besluit ingediend of loopt er al een rechterlijke procedure?

Ja, bij de bestuursrechterJa, bij de kantonrechterJa, bij de civiele rechterNeeDeze vraag vind ik lastig te beantwoorden

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Heeft u recht op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of omdat uw verzoek tot vermindering van het griffierecht (met een inkomensverklaring) is toegekend?

JaNeeDeze vraag vind ik lastig te beantwoorden

Vraag

Wilt u de vordering tot schadevergoeding indienen bij de bestuursrechter of bij de kantonrechter? Of wilt u een kort geding starten omdat u met spoed een voorschot nodig heeft?

Vordering indienen bij de bestuursrechterVordering indienen de kantonrechterKort geding starten bij de kantonrechterKort geding starten bij de civiele rechterDeze vraag vind ik lastig te beantwoorden

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Gaat het om schade op het gebied van belastingen?

JaNee

Vraag

Bent u een natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak) of een niet-natuurlijk persoon (organisatie zoals vereniging, stichting of onderneming )?

Natuurlijk persoon (particulier of eenmanszaak)Niet-natuurlijk persoon (organisatie)

Vraag

Gaat het om een van deze belastingen: dividend-, omzet-, personenauto’s en motorrijwielen, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, milieugrondslag of douanewet?

JaNee

Lees meer over de procedure schadevergoeding overheid. Of neem voor juridisch advies contact op met een juridisch adviseur.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 170(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 338(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 253(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 508(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 1.950(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 79(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 895(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

Bekijk of u recht heeft op verlaging van het griffierecht vanwege een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten van een advocaat) of vraag een inkomensverklaring aan.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 3.946(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 1.565(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 726(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 318(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 1.978(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 5.270(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 1.649(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 329(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 794(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 2.636(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 6.591(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 119(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 476(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 952(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 226(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 626(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 291(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 508(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 126(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten.

Opnieuw berekenen

Griffierecht

 

Definitieve berekening

De griffie berekent de definitieve griffierechten aan de hand van de werkelijke situatie.

Griffierecht betalen

De termijn waarbinnen het griffierecht ontvangen moet zijn en de IBAN, staan op de griffienota die u ontvangt. Als u niet op tijd betaalt, kan de rechtbank, het gerechtshof, CRvB of CBb beslissen om uw zaak niet inhoudelijk in behandeling te nemen.

 

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

Hoe start ik een procedure schadevergoeding van de overheid?

Hoe u de procedure start is afhankelijk van de procedure. Lees meer.

Heb ik een advocaat nodig voor deze procedure?

Bij de bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de civiele procedure is een advocaat wel verplicht.

Wat kost een beroepsprocedure schadevergoeding van de overheid?

Als u de rechtszaak start, betaalt u onder meer griffierecht. Als u gelijk krijgt, krijgt u uw proceskosten deels vergoed.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum