Procedures schadevergoeding van de overheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Schadevergoeding van de overheid > Procedures schadevergoeding van de overheid

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan kunt u een procedure starten.

U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Procedures schadevergoeding van de overheid

Als u door een onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan schade heeft, vraagt u eerst om een schadevergoeding bij het bestuursorgaan zelf. Als het bestuursorgaan dit afwijst kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen. Afhankelijk van de schade die u heeft geleden gaat u naar de bestuursrechter of civiele rechter.  

Naar welke rechter

Schade op het gebied van:

Welke rechter?

Sociale verzekeringen Bestuursrechter
Ambtenarenrecht Bestuursrechter
Vreemdelingenrecht Bestuursrechter
Belastingzaken Bestuursrechter

Overige zaken:

Claim tot € 25.000

Bestuursrechter of kantonrechter

Claim meer dan € 25.000 Civiele rechter

 

 

Kiezen tussen bestuursrechter en kantonrechter

Bij overige zaken met een claim tot € 25.000 kunt u kiezen of u naar de bestuursrechter of kantonrechter gaat. Dit geldt niet als er al een verzoek is ingediend. In dat geval kunt u niet wisselen. Als er bijvoorbeeld een verzoek is ingediend bij de bestuursrechter, dan is de kantonrechter niet bevoegd de zaak te behandelen en andersom.

 

Verschillen bestuursrechter, kantonrechter en civiele rechter

Bij de bestuursrechter en kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de civiele rechter bent u verplicht een advocaat in te schakelen als de claim hoger is dan € 25.000. Daarnaast verschilt de hoogte van het griffierecht. Afhankelijk van of u wel of geen recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten is het voordeliger om een bestuursrechtelijke procedure te starten.

 

 

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

Hoe start ik een procedure schadevergoeding van de overheid?

Hoe u de procedure start is afhankelijk van de procedure. Lees meer.

Heb ik een advocaat nodig voor deze procedure?

Bij de bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de civiele procedure is een advocaat wel verplicht.

Wat kost een beroepsprocedure schadevergoeding van de overheid?

Als u de rechtszaak start, betaalt u onder meer griffierecht. Als u gelijk krijgt, krijgt u uw proceskosten deels vergoed.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum