Schorsing voorlopige hechtenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Schorsing voorlopige hechtenis > Schorsing voorlopige hechtenis

Wanneer u in voorlopige hechtenis zit, kunt u een verzoek indienen om deze voor korte tijd te onderbreken of voor langere tijd te laten schorsen.

De procedure valt onder het strafrecht. In voorlopige hechtenis krijgt u een advocaat toegevoegd. Deze kan het verzoek namens u indienen.

Schorsing voorlopige hechtenis

De doorlooptijd van de procedure schorsing voorlopige hechtenis is afhankelijk van de urgentie en de strekking van het verzoek.

Verzoek tijdens zitting

Als u of uw advocaat het verzoek bij het verhoor van de rechter-commissaris, tijdens een raadkamer of op een zitting van de strafrecht doet, dan wordt het vrijwel altijd direct behandeld.

Tussentijds verzoek

In andere gevallen, bijvoorbeeld een schriftelijk tussentijds verzoek, duurt het langer omdat er eerst een zitting moet worden gepland om het verzoek te behandelen. Over het algemeen duurt het enkele dagen tot 1 week. Soms duurt het langer. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om eerst informatie bij de reclassering in te winnen.

Zeer dringend

Als daarvoor goede, zeer dringende redenen zijn, kan een schriftelijk verzoek binnen 1 dag worden behandeld. De behandeling vindt dan zonder zitting plaats. U en uw advocaat moeten het daar wel mee eens zijn.

 

 

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen indienen?

U kunt op elk moment tijdens de voorlopige hechtenis een verzoek tot schorsing indienen. Dit kan mondeling tijdens de zitting en schriftelijk als u het tussentijds wilt indienen.

Hoe lang duurt het voordat de schorsing ingaat?

Dit is afhankelijk van het moment waarop u het verzoek indient en de reden van het verzoek. Meestal volgt 1 dag na de zitting de beslissing en kan de schorsing die dag of enkele dagen daarna ingaan. Lees meer.

Hoe zit het met voorlopige hechtenis bij minderjarigen?

Een rechter kijkt bij minderjarigen altijd of de voorlopige hechtenis onder bepaalde voorwaarden te schorsen is. Ook kan de rechter kiezen voor een minder ingrijpende vorm van voorlopige hechtenis, zoals huisarrest of nachtdetentie.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum