Laden...

Schulden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Schulden

Kunt u structureel niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Dan heeft u te maken met problematische schulden.

Schuldhulpverlening via de gemeente of maatschappelijk werk kan dan een optie zijn. Brengt dit ook geen oplossing of komt u of uw bedrijf hiervoor niet in aanmerking? Lees welke wettelijke procedures mogelijk op u van toepassing zijn.

Welke schuldenprocedure hoort bij uw situatie?

Voor natuurlijke personen en ondernemingen in een schuldensituatie kunnen verschillende procedures gelden. In welke hoedanigheid bent u in een schuldensituatie terecht gekomen? Het antwoord op deze vraag is van belang om te bepalen welke procedures voor u van toepassing kunnen zijn. Kies uw situatie en lees meer.

>Alles uitklappen

Procedures schulden

De Faillissementswet bevat 3 insolventieprocedures.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Als u problematische schulden heeft en het niet lukt om die af te lossen, kunt u na het volgen van een minnelijk traject (een traject buiten de rechter om), bij de rechtbank een verzoek om toelating tot de Wsnp indienen.

De Wsnp is alleen bedoeld voor natuurlijke personen, waaronder ook natuurlijke personen met een eenmanszaak, die bijvoorbeeld werken als zzp'er, of vennoten van een VOF.

Het is een wettelijk traject om uw schulden te saneren, onder toezicht van een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter beslist of u kunt worden toegelaten tot de Wsnp.

Faillissement

Lukt het u of uw onderneming niet meer om aan (lopende) financiële verplichtingen te voldoen? Dan kan de rechter uw persoonlijke faillissement of het faillissement van uw onderneming uitspreken. Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van een schuldeiser.  

Zowel natuurlijke personen, natuurlijke personen met een onderneming (denk bijvoorbeeld aan zzp'ers met een eenmanszaak of vennoten van een VOF) als rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV) kunnen failliet worden verklaard.

Tijdens een faillissement wordt een curator aangesteld die onder toezicht van de rechter-commissaris onder andere het vermogen van de schuldenaar vereffent ten behoeve van de schuldeisers.

Surseance van betaling

Kan uw onderneming opeisbare schulden tijdelijk niet betalen? Dan kunt u surseance van betaling aanvragen. Dit geldt ook voor natuurlijke personen die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen. Natuurlijke personen zonder bedrijf (particulieren) kunnen geen beroep doen op deze tijdelijke regeling. Surseance van betaling houdt uitstel van betaling van de schulden in. De rechter verleent op verzoek van de schuldenaar surseance van betaling en benoemt daarbij een bewindvoerder.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum