Uithuisplaatsing

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Uithuisplaatsing

Een minderjarige kan gedwongen uit huis worden geplaatst via een machtiging van de kinderrechter. Deze kinderbeschermingsmaatregel is mogelijk als:

  • dat voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige noodzakelijk is
  • onderzoek naar de minderjarige nodig is

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen de kinderrechter kan opleggen via een verzoek. U kunt niet zelf een machtiging tot uithuisplaatsing voor uw kind aanvragen. U kunt wel reageren op het verzoek.

Wie kunnen een verzoek om uithuisplaatsing indienen?

 

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) kan enkel een verzoek indienen voor een machtiging tot gesloten uithuisplaatsing. Hier is de instemming van de ouder(s) met gezag voor nodig.

 

 

Uithuisplaatsing of gesloten uithuisplaatsing

Als een kind uit huis wordt geplaatst zijn er verschillende mogelijkheden:

 

Uithuisplaatsing

De minderjarige wordt geplaatst in:

  • een pleeggezin
  • een gezinshuis
  • een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder (waaronder gesloten jeugdhulp)
  • een andere voorziening, zoals bijvoorbeeld een voorziening voor kamertraining of begeleid wonen

 

Gesloten uithuisplaatsing

De minderjarige wordt geplaatst in een gesloten instelling voor jeugdhulp:

  • als dat nodig is vanwege ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen

én

  • om te voorkomen dat hij zich aan de jeugdhulp onttrekt óf
  • om te voorkomen dat anderen hem onttrekken aan de jeugdhulp

 

Procedure uithuisplaatsing

De kinderrechter kan op verzoek een machtiging verlenen om een kind uit huis te plaatsen. U kunt zich verweren tegen dit verzoek. Gaat het om plaatsing in een gesloten instelling, dan mag de minderjarige ook zelfstandig verweer voeren.

 

 

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

Wie kan een verzoek tot uithuisplaatsing indienen?

Alleen de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of het Openbaar Ministerie kunnen het verzoek indienen.

Kan het college van Burgemeester en Wethouders een verzoek indienen?

Het college kan alleen een machtiging voor gesloten jeugdhulp verzoeken. Daar is de instemming van de ouder(s) met gezag voor vereist.

Wie beslist over de uithuisplaatsing?

De kinderrechter beslist over het verzoek tot uithuisplaatsing. Er is een zitting. U kunt daar reageren op het verzoek.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum