Verkeersovertredingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Verkeersovertredingen

Het soort verkeersovertreding of –misdrijf, welk bericht dat u daarna heeft ontvangen en van wie, is bepalend voor de procedure waar u mee te maken kan krijgen.

Parkeerovertredingen worden meestal door de gemeente afgehandeld. Als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De overige verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht. Tegen Mulderbeschikkingen en strafbeschikkingen kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. De overige verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige kamer.

Verkeersovertredingen

Sancties

Welke rechter uw zaak behandelt, hangt samen met de manier waarop de zaak wordt afgedaan: parkeerboete, administratieve boete, transactievoorstel, strafbeschikking of dagvaarding.

Soorten sancties

Opgelegd door de gemeente

Gemeenten kunnen bepaalde parkeerovertredingen aanmerken als belastbare feiten. Als de gemeente dit gedaan heeft, is de parkeerboete die u ontvangt een naheffingsaanslag. In dat geval is betalen voor een parkeerplaats namelijk een vorm van gemeentelijke belasting. Heeft de gemeente dit niet aangemerkt dan gaat het om een administratieve boete.

 

Opgelegd door de officier van justitie

Alle andere verkeersovertredingen worden beoordeeld door de officier van justitie.

Een groot aantal lichte verkeersovertredingen, waarbij geen schade of letsel is toegebracht, worden administratief afgedaan. Deze vallen onder de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet Mulder).

Valt een verkeersovertreding niet onder de Wet Mulder, dan beslist de officier van justitie of hij:

  • een strafbeschikking oplegt
  • een transactievoorstel doet
  • u voor de rechter dagvaardt

 

Invordering rijbewijs

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. De politie stuurt uw rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Die beslist binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie? Dan kunt u een verzoek indienen om uw rijbewijs terug te krijgen.

De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de strafrechter te brengen.

 

Waaraan herken ik de sanctie?

Bij een parkeerboete op basis van een naheffingsaanslag krijgt u een acceptgiro van de gemeente thuisgestuurd.

Bij een administratieve boete (Mulderbeschikking), transactievoorstel of strafbeschikking ontvangt u een brief van het CJIB. In de rechterbovenhoek staat om welke sanctie het gaat:

  • Mulderbeschikking: in de rechterbovenhoek staat de letter M.
  • Strafbeschikking: bovenaan de brief staat STRAFBESCHIKKING.
  • Dagvaarding: bovenaan de brief staat Dagvaarding van verdachte.

De brieven ontvangt u via de post. Bij de dagvaarding moet u voor ontvangst tekenen.

 

Beroepsprocedure verkeersboetes

Bent u het niet eens met de verkeersboete, heeft u bezwaar gemaakt en is dit door de officier van justitie afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Strafprocedure kantonrechter

De kantonrechter oordeelt vooral over verkeersovertredingen waarbij de officier van justitie geen Mulderbeschikking op kan leggen. Bijvoorbeeld snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u. Deze procedure valt onder het strafrecht. U kunt u laten bijstaan door een advocaat.

Strafrechtelijke procedure

De politierechter oordeelt met name over rijden onder invloed of het doorrijden na een aanrijding. De meervoudige kamer behandelt vooral zeer ernstige verkeersmisdrijven waarbij de officier van justitie van mening is dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van schuld. Bijvoorbeeld door roekeloos of onvoorzichtig rijgedrag.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

Ik ben het niet eens met de boete, moet ik deze toch betalen?

Als uw beroep tegen de boete is afgewezen en u de zaak wilt voorleggen aan een kantonrechter moet u de boete (voorlopig) eerst betalen.

Hoe kan ik in beroep tegen een transactievoorstel?

U weigert het transactievoorstel door niet te betalen. De officier van justitie legt de zaak daarna voor aan de kantonrechter.

Hoe kan ik in beroep tegen een strafbeschikking?

U kunt tegen een strafbeschikking in beroep gaan door verzet in te stellen. De zaak wordt dan door een rechter beoordeeld.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum