Voorbeeld beroepschrift verkeersboete

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Verkeersovertredingen > Voorbeeld beroepschrift verkeersboete

Het soort verkeersovertreding of –misdrijf, welk bericht dat u daarna heeft ontvangen en van wie, is bepalend voor de procedure waar u mee te maken kunt krijgen.

Parkeerovertredingen worden meestal door de gemeente afgehandeld. Als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De overige verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht. Tegen Mulderbeschikkingen en strafbeschikkingen kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. De overige verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige kamer.

Voorbeeld beroepschrift verkeersboete

Onderstaande brief is een voorbeeld van een beroepschrift bij een verkeersboete (Mulderbeschikking).

Voorbeeldbrief

Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Aan: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ UTRECHT

Betreft: beroep tegen beschikking (nummer van de beschikking waarin de officier van justitie het bezwaarschrift afwijst)

Bijlagen: 

  • kopie van de beschikking tegen het bezwaarschrift
  • kopie van het bezwaarschrift
  • kopie van de oorspronkelijke beschikking (de bekeuring)

Dagtekening: plaats en datum

 

Edelachtbare,


Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik was het met die beschikking niet eens. Ik maakte daarom bezwaar. Een kopie van de beschikking en het bezwaarschrift treft u aan bij deze brief.

De officier van justitie heeft mijn bezwaarschrift afgewezen. Een kopie van die beslissing treft u aan bij deze brief.

Ik ben het met die afwijzing niet eens, omdat:

  • de argumenten van de officier van justitie niet kloppen. Hij schrijft dat (voorbeelden), maar dat is niet zo, omdat (voorbeelden).
  • anders, namelijk … (zelf in te vullen).

Als zekerheidstelling heb ik het bedrag van de oorspronkelijke boete op (datum) betaald. (U kunt daarvan eventueel een bewijs meesturen.)

Ik wacht een oproep af om voor uw rechtbank te verschijnen.
 
Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Ik ben het niet eens met de boete, moet ik deze toch betalen?

Als uw beroep tegen de boete is afgewezen en u de zaak wilt voorleggen aan een kantonrechter moet u de boete (voorlopig) eerst betalen.

Hoe kan ik in beroep tegen een transactievoorstel?

U weigert het transactievoorstel door niet te betalen. De officier van justitie legt de zaak daarna voor aan de kantonrechter.

Hoe kan ik in beroep tegen een strafbeschikking?

U kunt tegen een strafbeschikking in beroep gaan door verzet in te stellen. De zaak wordt dan door een rechter beoordeeld.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Let op! Maandag 24 en maandag 31 december zijn wij tot 17.30 uur bereikbaar.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum