Voorbeeld beroepschrift verkeersboete

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Verkeersovertredingen > Voorbeeld beroepschrift verkeersboete

De procedure bij de rechter is afhankelijk van het soort verkeersovertreding of -misdrijf en de wijze waarop de zaak wordt afgedaan:

  • Parkeerboete: bijvoorbeeld het niet betalen bij een parkeermeter
  • Administratieve boete (Mulderbeschikking): bijvoorbeeld rijden door rood licht, maar ook bij parkeren bij een parkeerverbod
  • Transactievoorstel
  • Strafbeschikking
  • Dagvaarding

Voorbeeld beroepschrift verkeersboete

Onderstaande brief is een voorbeeld van een beroepschrift bij een verkeersboete (Mulderbeschikking).

Voorbeeldbrief

Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Aan: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ UTRECHT

Betreft: beroep tegen beschikking (nummer van de beschikking waarin de officier van justitie het bezwaarschrift afwijst)

Bijlagen: 

  • kopie van de beschikking tegen het bezwaarschrift
  • kopie van het bezwaarschrift
  • kopie van de oorspronkelijke beschikking (de bekeuring)

Dagtekening: plaats en datum

 

Edelachtbare,


Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik was het met die beschikking niet eens. Ik maakte daarom bezwaar. Een kopie van de beschikking en het bezwaarschrift treft u aan bij deze brief.

De officier van justitie heeft mijn bezwaarschrift afgewezen. Een kopie van die beslissing treft u aan bij deze brief.

Ik ben het met die afwijzing niet eens, omdat:

  • de argumenten van de officier van justitie niet kloppen. Hij schrijft dat (voorbeelden), maar dat is niet zo, omdat (voorbeelden).
  • anders, namelijk … (zelf in te vullen).

Als zekerheidstelling heb ik het bedrag van de oorspronkelijke boete op (datum) betaald. (U kunt daarvan eventueel een bewijs meesturen.)

Ik wacht een oproep af om voor uw rechtbank te verschijnen.
 
Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

 

 

 

 

 

Relevante onderwerpen:

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

Ik ben het niet eens met de boete, moet ik deze toch betalen?

Als uw beroep tegen de boete is afgewezen en u de zaak wilt voorleggen aan een kantonrechter moet u de boete (voorlopig) eerst betalen.

Hoe kan ik in beroep tegen een transactievoorstel?

U weigert het transactievoorstel door niet te betalen. De officier van justitie legt de zaak daarna voor aan de kantonrechter.

Hoe kan ik in beroep tegen een strafbeschikking?

U kunt tegen een strafbeschikking in beroep gaan door verzet in te stellen. De zaak wordt dan door een rechter beoordeeld.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum