Procedures verkeersovertredingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Verkeersovertredingen > Procedures verkeersovertredingen

Het soort verkeersovertreding of –misdrijf, welk bericht dat u daarna heeft ontvangen en van wie, is bepalend voor de procedure waar u mee te maken kunt krijgen.

Parkeerovertredingen worden meestal door de gemeente afgehandeld. Als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De overige verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht. Tegen Mulderbeschikkingen en strafbeschikkingen kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. De overige verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige kamer.

Procedures verkeersovertredingen

Parkeerboete (naheffingsaanslag)

Bent u het niet eens met de parkeerboete die u van de gemeente heeft ontvangen? Heeft u bij de gemeente bezwaar gemaakt en is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. De procedure hiervoor valt onder de beroepsprocedure belastingen.

Administratieve boete (Mulderbeschikking)

Bent u het niet eens met de administratieve boete (Mulderbeschikking)? Heeft u bezwaar aangetekend en is dit door de officier van justitie afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter.

Transactievoorstel

Bent u het niet eens met het transactievoorstel, dan betaalt u deze niet. De officier van justitie leidt hieruit af dat u het voorstel niet accepteert en legt de zaak voor aan de strafrechter. U ontvangt hierop een dagvaarding.

Strafbeschikking

Bent u het niet eens met de strafbeschikking en heeft u binnen 14 dagen bezwaar gemaakt (verzet ingediend) bij het CVOM of CJIB? Als de officier van justitie het bezwaar ongegrond vindt, kan hij de zaak voorleggen aan de strafrechter. U ontvangt een dagvaarding.

Heeft u een gewijzigde strafbeschikking ontvangen en bent u het ook niet eens met deze gewijzigde beschikking? Als u niet betaalt, legt de officier van justitie de zaak alsnog voor aan de strafrechter.

Dagvaarding

De officier van justitie kan ook beslissen de zaak direct aan de strafrechter voor te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige verkeersovertredingen waarbij lichamelijk letsel is ontstaan of iemand is overleden.

Er zijn 3 verschillende strafrechters aan wie de officier van justitie uw zaak kan voorleggen. Op de dagvaarding staat vermeld bij welke rechter u terecht moet staan.


Kantonrechter

Na een dagvaarding beslist de kantonrechter over verkeersovertredingen waarbij de officier van justitie geen Mulderbeschikking op kan leggen. Bijvoorbeeld:

  • snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u
  • verkeersovertredingen waardoor gevaar op de weg is veroorzaakt, eventueel met schade of licht letsel als gevolg

Politierechter

Oordeelt over verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invloed of het doorrijden na een aanrijding.

Meervoudige kamer (3 rechters)

De meervoudige kamer behandelt vooral zeer ernstige verkeersmisdrijven waarbij de officier van justitie van mening is dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van schuld. Bijvoorbeeld door roekeloos of onvoorzichtig rijgedrag.

Als de officier van justitie heeft besloten om een zware verkeersovertreding niet (verder) te vervolgen of af te doen met een strafbeschikking, kunt u daar als slachtoffer of belanghebbende een klacht over indienen.

Vraag en antwoord

Ik ben het niet eens met de boete, moet ik deze toch betalen?

Als uw beroep tegen de boete is afgewezen en u de zaak wilt voorleggen aan een kantonrechter moet u de boete (voorlopig) eerst betalen.

Hoe kan ik in beroep tegen een transactievoorstel?

U weigert het transactievoorstel door niet te betalen. De officier van justitie legt de zaak daarna voor aan de kantonrechter.

Hoe kan ik in beroep tegen een strafbeschikking?

U kunt tegen een strafbeschikking in beroep gaan door verzet in te stellen. De zaak wordt dan door een rechter beoordeeld.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum