Voogd benoemen, initiatief rechtbank

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Voogdij > Voogd benoemen, initiatief rechtbank

Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na overlijden van één of beide juridische ouders. Of in het geval dat de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren.

Wilt u iemand als voogd aanwijzen? U kunt dit laten vastleggen in uw testament of in het gezagsregister, digitaal of via een formulier. Bent u als voogd aangewezen of door de rechtbank benoemd? U kunt uw benoeming aanvaarden of weigeren.

Deze procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Voogd benoemen, initiatief rechtbank

Na overlijden van de juridische (=wettelijke) ouder(s) met gezag, moet er een voogd worden benoemd. Dit geldt ook voor de situatie waarin de juridische ouders het gezag tijdelijk niet kunnen uitoefenen. Als de ouders geen voogd hebben benoemd, neemt de rechtbank het initiatief om een voogd te benoemen.

Deze procedure valt onder het civiel recht (burgerlijk recht).

Stel uw vraag over gezag nu ook viaWhatsApp 06 46 27 58 07
Beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. U kunt binnen 30 minuten een reactie verwachten.
Meer over appen met het Rechtspraak Servicecentrum.

 

De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • De rechtbank zet ambtshalve (op eigen initiatief) de procedure in gang om een voogd te benoemen. De situatie kan namelijk niet zo blijven als hij is. Het minderjarige kind moet een voogd toegewezen krijgen. 

  Melding overlijden

  Als er een ouder overlijdt die één of meerdere minderjarige kinderen nalaat, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de rechtbank daarvan op de hoogte.

  Onderzoek gezag

  De rechtbank controleert het gezagsregister om vast te stellen of het kind nog onder gezag staat van een andere ouder. Zo niet, dan onderzoekt de rechtbank:

  • of er een voogd is aangewezen
  • of er nog een andere ouder is, zonder gezag


  Oplossing zoeken

  Is er niemand die het juridisch gezag heeft over het kind? De rechtbank vraagt dan aan de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen.

  De Raad voor de Kinderbescherming neemt contact op met direct betrokkenen (ooms, tantes, grootouders) om de situatie te bespreken. Dat geldt zowel:

  • als er een voogd in het gezagsregister of bij testament is aangewezen
  • als er geen voogd is aangewezen


  In overleg met de familie stelt de Raad voor de Kinderbescherming voor wie als voogd kan worden benoemd. Dit hoeft niet altijd een natuurlijke persoon te zijn maar kan ook een rechtspersoon (voogdijinstelling) zijn.

  Aanvaarden

  Iemand is niet verplicht de benoeming als voogd te aanvaarden. Als de voogd bereid is de benoeming te aanvaarden, legt hij hiervoor een bereidverklaring af bij de griffie van de rechtbank. De voogdij begint op het moment dat de voogd de voogdijverklaring heeft afgelegd.

  Weigeren

  Als de voogd de benoeming weigert, kan de rechter alle betrokkenen oproepen voor een zitting.

 • Oproep zitting

  De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting over de voogdij. In de meeste gevallen zijn dat:

  • de familie(s) van de minderjarigen
  • de aangewezen voogd of voogden, volgens het testament van de overleden ouder(s) en/of volgens het gezagsregister
  • eventueel: een niet-juridisch ouder (partner van de overleden ouder met gezag)
  • eventueel: de andere ouder, zonder gezag


  De betrokkenen ontvangen een schriftelijke oproep voor een zitting. In de oproep staat waar (locatie) en wanneer (datum) de zitting over de voogdij plaatsvindt. 

  Zitting

  Tijdens de zitting stelt de rechter vragen aan familieleden en andere betrokkenen. De rechter vraagt ook advies aan de Raad voor de Kinderbescherming.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar met een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de voogdij. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan is de kinderrechter niet verplicht om uw kind te horen. De kinderrechter kan wel besluiten om dat te doen. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
  Kindgesprek
  Brochure kindgesprek (pdf, 244 KB)


  Uitspraak

  Er zijn verschillende mogelijkheden. De rechter wijst het gezag toe aan een:

  Voogd

  De rechter wijst de voogd aan die het meest in aanmerking komt. De rechter beslist wie het meest in aanmerking komt op basis van de informatie uit de zitting, het kindgesprek en eventueel het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarbij staat het belang van het kind voorop.  

  Andere ouder (zonder gezag)

  Komt een niet-juridische ouder in aanmerking om voogd te zijn, maar is er ook nog een andere ouder zonder gezag? Dan wijst de rechter het gezag toe aan die andere ouder als dat in het belang is van het kind. De ouder zonder gezag moet dan het gezag aanvragen.

  Voogdijinstelling

  Komt niemand in aanmerking voor de voogdij, dan krijgt een voogdijinstelling het gezag over de minderjarige. Die instelling zoekt een pleeggezin of helpt het kind om zelfstandig te gaan wonen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen voogdij en gezag?  

Alle kinderen onder de achttien staan in Nederland onder gezag. Dit betekent dat zij nog niet zelf mogen beslissen over veel belangrijke zaken zoals financiën. Degene die het gezag heeft over het kind mag deze beslissingen wel nemen. Meestal zijn dit een of beide ouders. Lees verder..

Welke rechten en plichten heb ik als voogd?

Dat hangt er vanaf of u de enige voogd bent of dat u gezamenlijke voogdij hebt. Bent u de enige voogd? Dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U hoeft dat niet zelf te doen, het kind kan bijvoorbeeld ook in een pleeggezin verblijven. Lees verder..

Hoe gaat de keuze voor een voogd?

Als ouder zijn er twee mogelijkheden om een voogd aan te wijzen. De eerste mogelijkheid is om de voogd op te laten nemen in het testament. De tweede mogelijkheid om een voogd aan te wijzen is via het gezagsregister. Lees verder..

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp