Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Wie zichzelf door ouderdom, ziekte of beperking niet zelfstandig kan redden, kan de gemeente vragen om ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning, dagbesteding, vervoer of opvang buitenshuis. Wijst de gemeente uw verzoek (gedeeltelijk) af, dan kunt u bezwaar maken tegen die beslissing. Als de gemeente uw bezwaar ongegrond verklaart, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

De beroepsprocedure Wmo valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

De Wmo 2015 verplicht gemeenten om mensen te helpen die moeite hebben met zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving. Zij moeten eerst een beroep doen op hun netwerk. Als dat niet lukt, is de gemeente aan zet.

Beroep instellen

Is uw verzoek om ondersteuning vanuit de Wmo afgewezen? En is uw bezwaar tegen dat besluit ongegrond verklaard? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

 

 

Redenen voor beroep tegen Wmo-besluit

Een reden voor bezwaar of beroep kan bijvoorbeeld zijn dat de gemeente: 

 

Rechtszaken over de Wmo 2015

Er worden regelmatig rechtszaken gevoerd over kwesties die in de Wmo 2015 geregeld zijn. Over een aantal onderwerpen heeft de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter in het sociale bestuursrecht) inmiddels uitspraak gedaan.

 

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een procedure bij de rechtbank starten?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Wat kost een beroepsprocedure bij de bestuursrechter?

Als u het verzoekschrift indient, moet u griffierecht betalen. Stelt de rechter u in het gelijk, dan moet de gemeente in beginsel uw proceskosten vergoeden.

Hoe lang duurt de beroepsprocedure?

De zitting is binnen 3 maanden. De uitspraak van de rechter volgt uiterlijk 6 weken later.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum