Jurisprudentie over de Wmo 2015

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Wmo > Jurisprudentie over de Wmo 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Wie zichzelf door ouderdom, ziekte of beperking niet zelfstandig kan redden, kan de gemeente vragen om ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning, dagbesteding, vervoer of opvang buitenshuis. Wijst de gemeente uw verzoek (gedeeltelijk) af, dan kunt u bezwaar maken tegen die beslissing. Als de gemeente uw bezwaar ongegrond verklaart, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

De beroepsprocedure Wmo valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Jurisprudentie over de Wmo 2015

Hoe oordeelt de rechter over Wmo 2015-zaken?

Algemeen

De hoogste rechter op dit gebied, de Centrale Raad van Beroep, heeft een oordeel gegeven in verschillende Wmo 2015-zaken. Bijvoorbeeld over

  • huishoudelijke hulp
  • mantelzorg

 

Huishoudelijke hulp

Het aanbieden van huishoudelijke hulp aan inwoners blijft ook onder de Wmo 2015 een taak van de gemeente, heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in mei 2016 bepaald. De gemeente moet bovendien per aanvraag onderzoeken hoeveel uur huishoudhulp er nodig is.

 

Mantelzorg

De Wmo 2015 gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Mensen krijgen geen voorziening als ze problemen zelf kunnen oplossen, eventueel met hulp van mantelzorg. Maar mantelzorg kan niet worden afgedwongen. Een dochter die haar moeder tegen betaling hielp, werd ten onrechte als mantelzorger aangemerkt, oordeelde de CRvB in januari 2017. Het persoonsgebonden budget waaruit de moeder die hulp betaalde, had niet beëindigd mogen worden.

 

Meer jurisprudentie over de Wmo 2015

De CRvB publiceert regelmatig nieuwsberichten over belangrijke uitspraken (zie hieronder). De uitspraken zelf zijn te vinden in het uitsprakenregister: vul de zoekterm Wmo 2015 in. Of kijk in het jaaroverzicht onder het kopje Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Daar vindt u korte samenvattingen van alle uitspraken van de CRvB over deze wet, met een directe link naar de uitspraak zelf.

 

 

Nieuwsberichten over Wmo 2015 - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuwsberichten over Wmo 2015

 

 

Huishoudhulp Wmo 2015-uitspraken Centrale Raad van Beroep op 18-5https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Huishoudhulp-Wmo-2015-uitspraken-Centrale-Raad-van-Beroep-op-18-5-2016.aspxUtrecht2-5-2016 22:00:00Centrale Raad van Beroep doet woensdag 18 mei uitspraken in 3 zaken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. <p><span>De Centrale Raad van Beroep doet op woensdag 18 mei 2016 om 9:30 uur in het openbaar uitspraak in drie zaken over huishoudelijke hulp. Dit zijn de eerste zaken waarin de Centrale Raad oordeelt over aanspraak op huishoudelijke hulp onder de nieuw ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).</span></p>
Centrale Raad oordeelt: huishoudelijke hulp blijft taak gemeentehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-oordeelt-huishoudelijke-hulp-blijft-taak-gemeente-.aspxUtrecht17-5-2016 22:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend. In de twee Utrechtse zaken is beslist dat de gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële kader. In de zaak van Aa en Hunze is beslist dat een gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm van een algemene voorziening. Aanvullend hierop moet een op de persoon afgestemde maatwerkvoorziening worden aangeboden, indien dat nodig is voor de zelfredzaamheid. De gemeente Aa en Hunze mocht haar inwoner echter niet verwijzen naar de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’, omdat de algemene voorziening van Aa en Hunze niet voldoet aan de eisen van de Wmo 2015.</p>
Weigering pgb onterecht als uitwonend kind geen mantelzorg wil biedenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Weigering-pgb-onterecht-als-uitwonend-kind-geen-mantelzorg-wil-bieden.aspxUtrecht11-1-2017 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2017 geoordeeld dat de gemeente Etten-Leur het persoonsgebonden budget (pgb) van betrokkene ten onrechte had beëindigd omdat van haar uitwonende dochter mocht worden verwacht dat zij als mantelzorger haar moeder zou helpen bij het huishouden. De gemeente mag van de dochter niet eisen dat zij de huishoudelijke hulp onbetaald verricht. Ook mag de gemeente bij de vaststelling van het recht op een voorziening er niet vanuit gaan dat de dochter de zorg onbetaald zal willen leveren.</p>


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een procedure bij de rechtbank starten?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Wat kost een beroepsprocedure bij de bestuursrechter?

Als u het verzoekschrift indient, moet u griffierecht betalen. Stelt de rechter u in het gelijk, dan moet de gemeente in beginsel uw proceskosten vergoeden.

Hoe lang duurt de beroepsprocedure?

De zitting is binnen 3 maanden. De uitspraak van de rechter volgt uiterlijk 6 weken later.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum