Modernisering rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI)

Nieuws over de modernisering (KEI) - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over de modernisering (KEI)

 

 

Minister Dekker: stoppen met digitalisering rechtspraak geen optie24-4-2018 22:00:00​Het digitaliseren van rechtspraak is volgens minister Dekker (voor Rechtsbescherming) noodzakelijk, en niet te stoppen. Dit bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer.<p>Het digitaliseren van rechtspraak is volgens minister Dekker (voor Rechtsbescherming) noodzakelijk, en niet te stoppen. Wel vindt hij dat hierbij goed moet worden gekeken naar de manier waarop de Rechtspraak als organisatie wordt bestuurd. Het moet helder zijn waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. Ook is speciale aandacht nodig voor de snelheid en het ambitieniveau van de digitalisering, stelde de minister tijdens een debat in de Tweede Kamer vandaag. </p>
Digitale procedures Rechtspraak blijven gewoon in gebruik14-4-2018 22:00:00Minister Dekker geeft aan dat hij het vooralsnog onverantwoord vindt om op de nu voorgestane wijze door te gaan met de digitalisering van rechtspraak. Dat heeft geen invloed op de digitale procedures die al zijn opgeleverd.<p>Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft afgelopen vrijdag een <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z06991&did=2018D24729">brief (tweedekamer.nl)</a> naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de digitalisering van de Rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak heeft begrip voor deze zorgen en is in gesprek met de minister over de ontstane situatie en de gevolgen voor de toekomst.</p>
Vragen en antwoorden over digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering10-4-2018 22:00:00De Rechtspraak verlegt de focus van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Antwoorden op veelgestelde vragen.<p>De Rechtspraak <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-digitale-toegankelijkheid-in-plaats-van-automatisering-.aspx">verlegt de focus</a> van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Hieronder antwoorden op enkele veelgestelde vragen.</p>

Verplicht digitaal procederen van start

Digitaal procederen en communiceren

Digitalisering van procedures maakt de rechtspraak begrijpelijker en sneller. In het digitaal dossier kunnen partijen steeds zien wat de stand van zaken is.
Digitaal procederen wordt de komende jaren verplicht voor juridische professionals in bestuurs- en civielrechtelijke zaken. Curatoren en professionele bewindvoerders communiceren digitaal met de rechtbank over faillissementen en beschermingsbewinden. En in steeds meer strafzaken ontvangen advocaten digitale dossiers.

Modernisering per rechtsgebied


Mijn Rechtspraak

Mijn Rechtspraak is het beveiligde webportaal van de Rechtspraak voor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken en voor faillissementen. In Mijn Rechtspraak kunt u een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met de rechtbank en de uitspraak bekijken. U logt in met een veilige methode.

Aansluitpunt Rechtspraak

Advocaten, deurwaarders, verzekeraars of bestuursorganen die veel of omvangrijke processtukken uitwisselen met de rechtspraak, kunnen gebruikmaken van het Aansluitpunt Rechtspraak. Met deze systeemkoppeling wisselen zij geautomatiseerd gegevens uit in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken.

Aansluitpunt Toezicht

Professionele bewindvoerders van beschermingsbewinden communiceren digitaal met de rechtbank via het Aansluitpunt Toezicht.

Mijn Strafdossier

Advocaten ontvangen steeds vaker strafdossiers digitaal via Mijn Strafdossier. Dit webportaal is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Planning

 1. December 2014: 
  digitaal toezicht faillissementen Genomen stap
 2. Maart 2016:
  pilot digitaal toezicht bewindGenomen stap
 3. 12 juni 2017:
  verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbankenGenomen stap
 4. 1 september 2017:
  civiele vorderingsprocedure verplicht digitaal bij rechtbanken Gelderland en Midden-NederlandGenomenstap
 5. 6 november 2017:
  digitaal toezicht bewind bij alle rechtbankenTe nemen stap
 6. eind 2018: civiele vorderingsprocedure verplicht digitaal bij alle rechtbankenTe nemen stap
 7. Te nemen stap

Programma Kwaliteit en Innovatie

18.600
faillissementszaken


29.123
asiel- en bewaringszaken


1.314
civiele vorderingszaken

 • 1.198 via Mijn Rechtspraak
 • 116 via Aansluitpunt Rechtspraak

 

37.307
bewindszaken

(cijfers t/m 31 mei 2018)


Toegankelijk en begrijpelijk

De Rechtspraak wil toegankelijk en begrijpelijk zijn voor rechtzoekenden en alle andere betrokken partijen. Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zorgt ervoor dat procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden.

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum